Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Diagnostisera bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Sammanfattning: Att diagnostisera bipolär sjudom hos barna och ungdomar kan vara svårt för att symptomen kan ha sin orsak i annan problematik.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Diagnostisera bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid Ioannina Universitet, mediciniska fakulteten, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 01 apr 2004.

Är det lätt att diagnostisera bipolär sjukdom hos barn och ungdom?

Svar:

Bipolär sjukdom hos barn och ungdom kan vara svår att urskilja från andra problem som kan uppstå i dessa åldersgrupper. Exepmpelvis kan irritabilitet och aggressivitet vara tecken på bipolär sjukdom, men dessa sinnesstämningar kan också vara symtom uppmärksamhets-och hyperaktivitetsstörning. De skulle även kunna vara vara tecken på andra typer av mental sjukdom (vanligare hos vuxna) såsom djup depression eller schizofreni. Drogmissbruk är en annan problematik som kan leda till liknande symtom.

Oavsett sjukdom så är rätt diagnos en förutsättning för effektiv behandling. Barn och ungdomar med känslomässiga problem eller symtom som visar sig i beteende, ska noggrant utredas av professionell inom psykiatrin. Om barn eller ungdom upplever eller uttrycker en önskan om suicid, ska detta tas på största allvar. Det suicidbenägna barnet eller ungdomen ska ges omedelbar hjälp av psykologisk specialist.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-dia-child Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.