Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Homeostasen störs av stress

Sammanfattning: Homeostasis är (ett idealt) tillstånd av ekvilibrium, då alla kroppens olika delar och delsystem fungerar ultimalt och uppfyller alla behov hos individen, både psykiskt och fysiskt.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Homeostasen störs av stress

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 29 aug 2008.

Vad är homeostas?

Svar:

Homeostasis är (ett idealt) tillstånd av ekvilibrium, då alla kroppens olika delar och delsystem fungerar ultimalt och uppfyller alla behov hos individen, både psykiskt och fysiskt.

När homeostasen är störd, försöker kroppen återställa den genom att justera en eller flera av kroppens funktioner. Denna stress-anpassningsmekanism inkluderar en aktivering av HPA-axeln (Hypothalamic-Pitauitary-Andrenal Axis; en händelsekedja i kroppen som bl.a. styr kortisolutsöndringen vilket i dagligt tal är en del av kroppens stressystem), som tillsammans med det autonoma nervsystemet och de endokrina funktionerna förbereder kroppen på en ökad stress.

Svår och långvarig stress kan orsaka obalans i homeostasen. Detta kan leda till inte bara psykiska men, utan också till psykosomatiska symtom.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-stress-homeostasis Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.