Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Irritabilitet

Sammanfattning: Irritabilitet är ett tillstånd av extrem känslighet inför all slags stimuli. Personer som lider av en förhöjd irritabilitet känner sig ofta stressade, otåliga eller blir väldigt lätt arga.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Irritabilitet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 02 jul 2003.
Senaste ändring: 17 jan 2009.

Varför är jag så irriterad?

Svar:

Irritabilitet är ett tillstånd av extrem känslighet inför all slags stimuli. Personer som lider av en förhöjd irritabilitet känner sig ofta stressade, otåliga eller blir väldigt lätt arga.

Att bli irriterad är ett beteende som signalerar att en obehaglig eller potentiellt hotande situation inte kommer att kunna undvikas eller lösas på ett adekvat sätt.

En normalt förhöjd irritabilitet är vanligt förkommande hos trötta barn eller utarbetade vuxna. Alla slags sömnstörningar kan orsaka irritabilitet så kan även alkohol och drogmissbruk.

Detta tillstånd är ganska ospecifikt och kan också orsakas av somatiska störningar såsom; hypertyrodism, smärta, tinnitus eller andra kroniska störningar och allvarliga medicinska komplikationer.

Psykiska orsaker till irritabilitet kan inkludera milda former av ångest eller stress eller vara en följd av gravare psykiska störningar

En terapeut eller läkare som skall behandla problemet kommer att förhöra sig om vilka typiska situationer som klienten irriterar sig mest på och andra aspekter såsom hur lång tid irritationen håller i sig.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

border-irrit Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.