Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Orsaker till sexuella problem

Sammanfattning: I de flesta fall finns det mer än en anledning till att sexuella problem har uppstått. Problemet kan ses utifrån tre olika perspektiv: det fysiska, det psykiska och det sociala perspektivet. Alla tre perspektiven är viktiga när man vill komma åt sexuella problem och störningar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker till sexuella problem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 01 jul 2008.

Vad kan orsaken till sexuella problem vara?

Svar:

I de flesta fall finns det många orsaker till att sexuella problem har uppstått. Det är viktigt att man tittar på problemet utifrån dessa tre perspektiv: de fysiska, de psykiska och de sociala orsakerna till problemet.

Fysiska orsaker kan vara när kroppen inte klarar av att ha sex. Exempel på det kan vara hormonella störningar som beror på att personen äter någon medicin, irriterad penis eller vagina, som leder till att det gör ont att ha sex, eller andra könsrelaterade problem.

Psykologiska faktorer kan vara känslomässiga problem, tankar och funderingar som stör, intryck man får som gör att man blir hämmad på något sätt i sin sexuella relation. Det kan vara negativa tankar om partnern, eller att man skäms över sin egen kropp, man kan ha dåliga erfarenheter av sex men också känna rädsla och tvång inför själva samlaget och sex.

Sociala faktorer kan vara dina normer och värderingar som du fått genom din utbildning eller av ditt yrke, traumatiska händelser du upplevt, eller att du stör dig på din partners beteende. Också vissa stressrelaterade faktorer spelar roll t ex; rädsla för att bli arbetslös, dålig ekonomi, dålig kunskap och dålig kännedom om den egna kroppen eller familjekonflikter. Alla dessa faktorer kan påverka ditt sexualliv.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gen-causes Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.