Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Sexualundervisning i grundskolan

Sammanfattning: Sexualundervisning i skolan fyller en viktig funktion, bland annat genom att förebygga sexuella problem i vuxenlivet.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sexualundervisning i grundskolan

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, ansvarig för "Centret för ätstörningsterapi" vid "Malatesta Novello"-kliniken i Cesena. Arbetar privat i Rimini och Chiavari. E-mail:
Första version: 2006-04-26.
Senaste ändring: 2012-10-17.

Jag är lärare i grundskolan och undrar vad ni tycker om sexualundervisning i skolan? Rekommenderar ni sexualundervisning för tonåringar?

Svar:

Man har genom forskning kunnat se att det finns en koppling mellan otillräcklig information tillsammans med hämmad inställning till sexualitet och sexuella dysfunktioner i vuxenlivet. En upplysande och relevant sexualundervisning kan därför vara en del av att förebygga sexuella problem. Sexualundervisning kan hjälpa till att:
  • förhindra spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar,
  • förhindra oönskade graviditeter,
  • lära ut ansvarsfulla perspektiv på sexuellt beteende,
  • uppmuntra till att stå emot grupptryck att delta i sexuella aktiviteter mot sin vilja,
  • bidra till en könsförståelse av, och ett genusperspektiv på kärleksrelationer, samt
  • skapa förståelse för att sex, i vuxenlivet, inte behöver associeras med känslor av skuld och skam.

Detta skulle med fördel kunna ske genom föräldrarna. Många föräldrar har dock inte tillräckliga kunskaper och/eller inte en så pass avslappnad inställning till sexualitet att det är möjligt. Av den anledningen bör sexualkunskap finnas med som en del av skolundervisningen. Det bästa vore om detta var en integrerad del av en bredare undervisning rörande mänskliga relationer, där det finns plats för funderingar kring personligt ansvar, moraliska dilemman och religiösa funderingar som har med sexualitet att göra.

En ökad medvetenhet och en hälsosam inställning till sexualitet gör det lättare för unga människor att göra kunskapsbaserade och genomtänkta val. Det är bäst att börja med sexualundervisning så tidigt som möjligt. Börja med enkla metoder och lägg till mer och mer kunskaper för varje år. På detta sätt kan barnen känna att själva sexualämnet och kunskapen kring sex blir mer naturlig.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-education-schools Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.