Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Vad jag kan göra om jag har sexuella problem

Sammanfattning: Vid sexuella problem kan en sexolog, urolog eller en gynekolog vara behjälpliga.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad jag kan göra om jag har sexuella problem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-06.

Vad ska jag göra om jag har sexuella problem?

Svar:

Dt är viktigt att diskutera dina sexuella problem med din allmänna läkare. Det första steget är oftast väldigt svårt, dom flesta personerna som har sexuella problem vill inte prata om dem. Man kan tycka pinsamt och man skäms ofta över att prata om sådana problem. En allmän läkare är bekant med sexuella problem, så han kommer inte bli förvånad över dina problem. Försök att så tydligt som möjligt förklara dina problem, och hur ofta dom visar sig. Läkaren kan sedan hänvisa dig till en sexolog, en urolog eller en gynekolog. Gynekologer och urologer är specialiserade läkare som undersöker och behandlar underlivsorgan. En sexolog är oftast en psykolog som är specialiserad i behandling av sexuella problem.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gen-what-to-do Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.