Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.

Har jag sexuella problem?

Sammanfattning: Villkor för att man skall anses ha sexuella problem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Har jag sexuella problem?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
       Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första versionen: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-17.

Hur vet jag om jag har sexuella problem eller sexuella störningar?

Svar:

Officiellt kan man bara tala om sexuella problem när vissa kriterier är uppfyllda. Om du känner igen dig i något av följande problematik, kan du kontakta en sexolog. Han/Hon kan undersöka vad som är orsaken till dina problem. Problemen bör vara aktuella när du har sexuell kontakt, och resultera i att du känner obehag, oro och stress. Det är möjligt att en person aldrig får orgasm, men att han/hon kanske inte ser det som ett problem, så i det fallet är det inte heller något sexuellt problem eller störning.

Försök att skriva ner dina exakta problem under några veckor, hur ofta problemen visar sig, och om du kan hitta någon anledning till att de uppkommer. Du kan sedan ta med dig dina anteckningar till din läkare, där du nu tydligt kan påvisa vilka problem du känner. Att skriva ner sina tankar och upplevelser gör att man själv klarare kan se vad som kan vara det exakta problemet som man upplever.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
  Printer Skriv ut
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska Spanska

sex-gen-dia Copyright 2003-2019 Web4Health
Copyright 2003-2019 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
< -->
Annonser:
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.