Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Sex-terapi

Sammanfattning: Hur kontakt med en sexterapeut går till.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Sex-terapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2010-05-11.

Hur går sexterapi till?

Svar:

Personer som jobbar med sexuella problem är oftast specialiserad, och använder olika metoder för att hjälpa personer att komma till rätta med sina problem. I början sker kontakten oftast en gång i veckan i ca 45 - 60 minuter. För att kunna orientera sig i alla olika behandlings metoder kan man börja med att separera dem in i tre olika metoder; beteende terapi, psykoanalys och systemisk ?? (system approach.) Dessutom är utbildning i psykologi väldigt viktig. Terapeuten kan förklarar vad som kan vara orsaken till problemen och hur mentala faktorer spelar in på de fysiska faktorerna. Att vara öppen med sina sexuella problem och även kunna prata om dem kan lösa väldigt mycket. Beteende terapi utgår ifrån att ett beteende som är inlärt, kan också läras om. De finns olika former av (sexuell) beteende terapi. En del terapeuter utgår ifrån att människor med sexuella problem inte har någon erfarenhet från barndomen om sin sexualitet, inte heller har dom fått lära sig att handskas med den på ett positivt sätt. Det betyder generellt att människor lär sig hemma hur man har sex, av smekningar och ömhet, känslor och kärlek. En annan form av beteende terapi är att ändra på negativa tankar. Personer som har sexuella problem kan ha negativa tankar om en specifik situation t ex; en man vill få erektion när han ska älska med sin fru, men redan i förväg kan han få negativa tankar som: "det kommer aldrig att gå vägen, jag kommer inte få erektion, jag kommer att misslyckas igen". Terapeuten kommer tillsammans med patienten plocka fram dessa negativa tankarna och göra personen medveten om dem, därefter jobba bort dem på ett bra sätt med att ersätta dem med positiva tankar.

Psykosexuell terapi är en kombination mellan sex terapi och psykoterapi.

Psykoanalys är en terapi som tar upp det förflutna hos en person. Negativa erfarenheter och negativa känslor kopplade till dessa situationer kommer att ställa till problem för en människa. Därför är det viktigt att arbeta med dessa känslor. Det gör man i psykoanalys.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-gen-social-worker Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.