Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av kronisk smärta

Sammanfattning: Kronisk smärta kräver annan behandling än smärtstillande medel. Psykoterapi och andra komplementära/alternativa behandlingar är en valmöjlighet.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av kronisk smärta

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Peter Donald och Jacob Palme.
Första version: 2004-07-06.
Senaste ändring: 2015-09-08.

Vad finns det för alternativ till behandling av kronisk smärta?
Hur kan man lära sig att leva med kronisk smärta?

Svar:

Alternativa metoder för smärtlindring

Smärta är något som darbbar oss alla. Därför är det heller inte förvånande att människan sedan tidernas begynnelse har sökt efter olika sätt att dämpa smärta. Vad är smärta och hur kan man handskas med den?

Smärta kan betraktas som en signal från kroppen till hjärnan, ett meddelande som talar om att någonting inte står rätt till. Det kan handla om sjukdom, överbelastning eller skada. Utan smärta skulle vi vara omedvetna om mycket av det som händer i vår kropp. Smärta är helt enkelt kroppens sätt att tala om att något är fel.

När vi använder smärtlindrande mediciner, anti-depressiva och lugnande medel, tar vi således bort symptomen på att något är fel, men angriper inte det egentliga problemet. Detta kan medföra att viktiga signaler från kroppen tystas, symtom på ohälsa negligeras och en cykel av kronisk smärta skapas.

All smärta fyller dock inte en viktig funktion. Medan akut smärta gör oss upmärksamma på att något är fel, kan kronisk smärta vara något som dröjer sig kvar långt efter det att en sjukdom botats eller skada har läkts. Exempel på kronisk smärta av detta slag är migrän, ryggvärk och ledinflammation. I dessa fall kan smärtlindring vara själva målet med behandlingen.

De psykologiska effekter som följer återhämtning från sjukdom eller skada, förstärker ofta kronisk smärta. Långa perioder av vila och inaktivitet medför ofta nedsatt fysisk styrka, uthållighet och flexibilitet. Detta kan medföra nedsatt självförtroende. Om en skada har medfört att dagliga aktiviteter och plikter inte kan utföras kan man drabbas av depression och/eller frustration. Otålighet och kronisk smärta går även hand i hand då många överanstränger sig innan de är helt återställda, vilket leder till ökad smärta.

Det finns många olika behandlingar som kan lindra kronisk smärta. Vissa behandlingar är strikt fysiologiska och syftar till att på olika sätt störa eller trubba av signalen från nerven till hjärnan. Det finns dock andra metoder som istället syftar till att lära patienten hantera sin smärta, utan hjälp av vare sig anti-inflammatorisk medicin, stereoider eller anti-depressiva och lugnande medel.

För många människor, främst i västvärlden, är metoder som akupunktur och alternativ medicin, både okända och obeprövade. I stora delar av världen är det dock dessa mer traditionella metoder att dämpa smärta som använts i tusentals år. Traditionell kinesisk medicin, som bygger på ett antal olika tekniker och använder sig av olika örter för att skapa balans i kroppens energisystem, är över fem tusen år gammal.

Akupunktur: Traditionell kinesisk akupunktur är baserat på tanken att en individs hälsa är avhängig nivån av chi i kroppen. Chi är livsenergi/kraft. Denna energi tros röra sig i kroppen genom kanaler, meridianer, som är förbundna med organen i kroppen. Genom att sticka in nålar på vissa ställen, längs med dessa kanaler, frigörs blockerad chi som anses kunna vara en av orsakerna till smärta. Behandlingen kan vara från ett par minuter upp till en halv timme på en specifik punkt på kroppen. Detta ämnar att frigöra endorfiner, kroppens naturliga smärtlindrande medel, och är en användbar behandling vid ett antal olika smärttillstånd som ryggont, smärta i bihålor och käkar, avvänjningssymptom etc.

Örter: En annan viktig del av traditionell kinesisk läkarvetenskap är användandet av olika örter. Örter har under årtusenden använts för sina smärtlindrande egenskaper. Nedan följer några örter som remommenderas för några vanligt förekommande åkommor:

Kramper och spasmer: kvanne, crampbar, kava kava, rosmarin, rot av valerina.

Nerver: capsaicin (ämne som bla finns i paprika och chilli) camomille, gotu kola, lakrits, vide.

Rygg: humle, wood betony, passionsblomma.

Migrän: feverfew, lind, skullcap.

Huvudvärk: pepparmint, spearmint.

Leder: ingefära, sjögurka.

Meditation: Meditation, som också har utövats i tusentals år, är ett försök att lugna medvetandet så att det inte anhopas av oroliga tankar och oro som kan bidra till ökad smärta. Det finns hundratals olika meditationstekniker.

Nutrition: Att äta en välbalanserad kost som innehåller färsk frukt och grönsaker ses som ett av de bästa sätten att höja sin smärttröskel och sin motståndskraft mot smärta. Brist på någon av de viktiga vitaminerna (A, B, C, D eller E) kan orsaka kronisk smärta. E-vitamin används för att behandla ledbesvär. Brist på kalcium, järn, magnesium eller andra mineraler kan också sänka smärttröskeln. Brist på B-vitamin tros orsaka nervositet, huvudvärk och kronisk smärta.

Aromaterapi: Genom att lukta på eller applicera aromatiska oljor avser man ändra den kemiska balansen i hjärnan så att endorfiner utlöses. Geranium, jasmin, nypon, lavendel, pepparmint, ros, rosmarin och timjan är växter som ofta används för att framställa oljor till detta syfte.

Guidad bildframställning: Forskning har visat att kroppsliga funktioner som förut troddes vara utom medveten kroppslig kontroll, som kronisk smärta, kan kontrolleras genom visualiseringsteknik. Under guidad bildframställning uppmuntras individen att tänka i bilder som eliminerar negativa tankar och därmed höjer nivån av kemiska "njutningsämnen" i hjärnan, såsom serotonin, och minskar därmed oron och höjer effektiviteten på immunsystemet. Genom guidad bildframställning får man hjälp att i medvetandet skapa scener för att bättre kunna styra kroppens energi. Om man tex upplever en stötande smärta kan man visualisera hur en kniv tas bort från det berörda stället i kroppen och ersätts av en lättnadskänsla. Denna metod har visat sig användbar för att behandla huvudvärk, värk i leder och bihålor samt smärta i samband med cancer.

Biofeedback: Biofeedback kombinerar en mängd olika avslappningsmetoder tillsammans med instrument som mäter individens respons på behandlingen. Under en session sätts elektroder fast på huden som mäter blodtryck, muskelspänning, hjärnaktivitet etc. Efter ett antal behandlingar är det tänkt att indivden ska tränas i att medvetet styra autonoma funktioner såsom hjärtrytm, blodtryck och andra processer som länge ansetts vara "okontrollerbara". Individen kan på detta vis tränas i att kontrollera den smärta som uppstår vid tex migrän, huvudvärk och ledbesvär.

Det är svårt att föreställa sig en värld utan smärta. Antaget att smärta på ett eller annat sätt alltid kommer att finnas, är det desto viktigare att vi lär oss förstå de olika metoder som finns för att lindra och bemästra den. För en del finns lösningen inom den traditionella läkarvetenskapen, för andra med hjälp av smärtlindrande medel och en del människor måste söka sina lösningar på annat håll. Oavsett vilken lösning man väljer, bör man se till att få ordentlig information om vilka alternativ som finns. Genom att göra detta kan man minska graden av lidande och smärta i sitt liv.

Det är viktigt att poängtera att ovan nämnda behandlingar inte utgör botemedel mot olika tillstånd utan kan snarare vara ett sätt att hantera sin kroniska smärta. Innan man vidtar någon ny åtgärd, bör man konsultera sin läkare.

Peter Donald är författare och Webmaster vid www.rx-site.com, en site som erbjuder medicinsk information, reurser och artiklar om olika hälso-relaterade ämnen såsom smärtlindring och viktminskning.

Kommentar av en annan författare, Jacob Palme, professor vid Stockholms universitet: Kronisk smärta orsakas ofta av att nerver i nervsystemet fungerar fel och sänder smärtsignal utan egentlig orsak. T.ex. efter en operation kan "en nerv komma i kläm" och börja sända ut smärtsignal, kanske s.k. fantomsmärta, smärta från en kroppsdel elle ett organ som opererats bort. Vid kronisk smärta hjälper ofta pregablin (Lyrica) och amitriptylin (Saroten, Tryptizol).

Om inget annat hjälper behandlar man ofta svåra smärtor med läkemedel som tillhör gruppen starka opioider, .t.ex. oxikodon, metadon eller morfin.

Alla dessa läkemedel har biverkningar, den vanligaste är trötthet.

Robinson talar negativt om sådan behandling av smärtor med läkemedel, och använder det negativa ordet "narkotika" för att skrämma från läkemedel mot smärtor. Om man istället går till en medicinisk expert på smärtor, så kommer han ofta att rekommendera användning av opioider och/eller andra läkemedel mot smärtor. Många människor tycker att det är bra att undertrycka smärtor med läkemedel, och att de andra metoder som Robinson talar om ofta inte klarar av att hantera svära smärtor. Att hindra människor från att använda effektiva läkemedel mot smärtor är jämförbart med tortyr.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

soma-pain-cam Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.