Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av schizofreni

Sammanfattning: Hur kan schizofreni behandlas?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av schizofreni

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 24 aug 2008.

Hur kan schizofreni behandlas?

Svar:

Behandling av schizofreni har två huvudmål: det första är att effektivt behandla sjukdomen så säkert och snabbt som möjligt; och det andra är att stå till tjänst med stöd och råd till patienten och hans/hennes familj på lämpligt sätt vid behov.

Behandlingen av schizofreni kan verka något komplicerad, men man måste ta in i beräkningarna sjukdomens allvarligt handikappande egenskaper och de många möjliga skadande konsekvenser den kan ha för den drabbade individen och dennes familj.

Det behövs ofta inläggning på sjukhus. De akuta sjukdomssymptomen innebär ofta beteendestörningar, så det behövs omvårdnad och övervakning på hög nivå. (Ibland är det möjligt att sköta om en mindre störd patient i hemmet om det bara finns en stödjande familj och en psykiatrisk inrättning tillgänglig i närheten.)

Stöd och information till anhöriga är en viktig aspekt i behandling av schizofreni, särskilt om det är den första sjukdomsepisoden och om patienten fortfarande bor med sin familj. Missuppfattningar och fördomar om svåra, psykotiska sjukdomar är mycket vanliga och behöver rättas till och familjer behöver hjälp att hantera sin närståendes sjukdom.

Åtminstone hälften av de patienter som har en episod av akut schizofreni kommer ha någon typ av kvarstående men när sjukhusvistelsen och behandlingen av den akuta sjukdomsfasen är över. Det är viktigt att rehabilitera patienten till bästa möjliga funktionsnivå, för att förhindra att sjukdomen återkommer.

Vanligtvis behöver patienten tillgång till rehabilitering och långtidssjukvård nära hemmet och medicinering behövs åtminstone två eller tre år efter att de huvudsakliga symptomen försvunnit.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-schizo-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.