Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Homeopatiska läkemedel eller örtmedicin för schizofreni?

Sammanfattning: Jag lider av schizofreni och jag är jättetrött på att äta medicin varje dag och att drabbas av alla dess biverkningar. Kan jag avsluta min medicinering och börja ta homeopatiska läkemedel eller örtmedicin i stället?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Homeopatiska läkemedel eller örtmedicin för schizofreni?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 12 nov 2008.

Jag har schizofreni och jag är jättetrött på att äta mediciner varje dag och samtidigt drabbas av alla biverkningar. Kan jag avsluta min medicinering och börja äta homeopatiska läkemedel eller örtmedicin i stället?

Svar:

Jag förstår din oro, men när man lider av schizofreni är medicinering obligatorisk. Dessutom är det viktigt att medicinen tas i rätt dos och vid rätt tidpunkt.

Det finns fram till idag inget vetenskapligt bevis för att vare sig homeopati eller någon annan alternativ form av medicinering skulle vara verksam vid behandling av schizofreni. Neuroleptika är därför fortfarande den bästa och mest effektiva formen av medicinsk behandling.

Neuroleptika avhjälper de positiva (vanföreställningar och hallucinationer) och negativa (affektiv avflackning, utarmat tankeliv eller viljelöshet) symtomen vid schizofreni. Samtidigt ger medicinen patienterna ett bättre självmedvetande och en bättre förståelse för sin sjukdom, vilket följaktligen ger patienten en förhöjd livskvalitet. Neuroleptika har även vissa biverkningar, men dessa kan reduceras till ett minimum om man använder de allra senaste medicinerna samt den lägsta angivna effektiva dosen.

Om du känner av eller oroar dig för dessa biverkningar, bör du vända dig till din läkare och fråga hur du bäst kan förändra din medicinering för att på så sätt minimera dessa.

Glöm inte att ett bra samarbete mellan patient och läkare ger ett bättre resultat gällande symptomlättnad och biverkningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.