Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

ECT (Elektrokonvulsiv behandling)

Sammanfattning: ECT är en effektiv behandling av bl.a. svåra depressioner. Risker för viss minnesförlust och i enstaka fall förvirring.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

ECT (Elektrokonvulsiv behandling)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland. Eva Gerasi, postgraduate student in the Department of Psychiatry, University Hospital of Ioannina, Greece. Modified with newer results by Jacob Palme, professor, Stockholms universitet.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-08-06.

Vad är ECT? När används det? Gör det ont? Är det en säker metod?

Svar:

ECT är en behandling som används vid svår depression. Den innebär en medveten framkallning av ett epileptiskt anfall genom att en svag elektrisk ström leds mellan två elektroder som placeras på patientens huvud. Patienten är nedsövd och ges muskelavslappnande medel för att reducera de fysiska reaktionerna på anfallet.

ECT används vid behandling av svår depressiv sjukdom och kan vara livräddande, eftersom den verkar snabbare än medicinsk behandling. Ju fler typiska drag av depression, desto större är möjligheterna för bra gensvar med ECT. Den är särskilt effektiv vid behandling av depression med psykotiska drag. Den används även vid behandling av särskilda typer av schizofreni och vid mani. Det är nödvändigt att fortsätta medicinsk behandling med anti-depressiva medel efter en lyckosam ECT-behandling.

Frågan om riskerna med ECT är mycket kontroversiella. Många experter har traditionellt hävdat att det är en säker och ofarlig metod, men sedan har det kommit fram nyare studier som tyder på att patienter får minnesförlust och andra oönskade psykiska förändringar, särskilt för kvinnor och äldre människor. Trots att anhängare av ECT hävdat att ECT framförallt är bra för att förebygga självmord, finns det nyare studier som tyder på att självmordsrisken istället ökar efter ECT-behandling. Trots riskerna gör många experter bedömningen att vid svåra depressioner, och när inget annat hjälper, är det motiverat att använda ECT, eftersom ECT ofta är en så effektiv metod att behandla svåra depressioner.

Risken för dödsfall anges vara lika stor som vid vanlig narkos vid mindre kirurgiska ingrepp (två dödsfall per 100 000 behandlingar).

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-treat-ect Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.