Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Cannabis och psykotiska symtom

Sammanfattning: Studier har visat att bruk av cannabis kan påskynda utvecklingsförloppet av psykotiska symtom.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Cannabis och psykotiska symtom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 09 dec 2006.

Jag känner mig paranoid, kan mitt regelbundna haschrökande sedan en tid tillbaka vara orsaken till detta?

Svar:

När man arbetar inom psykiatrin träffar man ofta på patienter som efter en regelbunden användning av cannabis har utvecklat paranoia eller andra psykotiska symtom. En australiensisk forskningsartikel redovisade för en tid sedan följande hypoteser om ett möjligt samband:
  • Det finns ett slumpmässigt förhållande mellan bruk av cannabis och utvecklandet av psykotiska störningar.
  • Cannabisbruk kan påskynda utvecklingsförloppet hos människor som har en känslighet för schizofreni.
  • Cannabisbruk förvärrar schizofreni, symtomen blir fler och svårare.
  • Människor med psykotiska störningar är mer benägna att missbruka cannabis.

Denna australienska undersökning fann en ökning av cannabisbruket i Australien under de senaste 30 åren. De fann även att startpunkten för ett regelbundet bruk av cannabis gick allt längre ned i åldrarna under denna period. De såg dock ingen klar ökning av utvecklandet av schizofreni under samma period.

Författarna till denna studie ser alltså inte användandet av cannabis som huvudorsaken till utvecklandet av psykotiska problem. Men de menar att cannabisbruk kan påskynda utvecklingsförloppet av psykotiska symtom hos människor med en känslighet för dessa sjukdomar. Så om du har en hög känslighet för schizofreni, kommer bruk av cannabis med största sannolikhet leda till att du utvecklar svår paranoia, och förmodligen även svårare problem än så.

Att människor med schizofreni missbrukar droger är ett av psykiatrins svåraste problemen. Särskilt vanligt är just cannabismissbruk. Kanske ibland ett försök att hantera de svåra psykotiska symtomen? Det är mycket svårt att erbjuda en bra behandling för denna patientgrupp. I vissa länder finns det speciella behandlingsprogram för människor med schizofreni som missbrukar cannabis eller andra droger.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-cannabis-paranoia Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.