Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kan cannabis orsaka en psykos?

Sammanfattning: De flesta som missbrukar cannabis (hasch, marijuana) blir inte psykotiska, men cannabis kan utlösa schizofreni hos en del människor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kan cannabis orsaka en psykos?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, Nödcentrum för mental hälsovård, Goes, the Netherlands.
Första version: 2004-11-13.
Senaste ändring: 2010-11-22.

Kan cannabis leda till en psykos?

Svar:

Bara en liten del av de uppskattade 300.000 människor som röker cannabis i Holland blir psykotiska. Så vitt vi känner till gäller det endast de personer som är medvetet eller omedvetet känsliga för att utveckla en psykos. Det är fortfarande möjligt att cannabis kan leda till allvarliga konsekvenser även hos "friska" människor samt orsaka ångest och depression. Lyckligtvis varar dessa symtom inte länge. Det finns absolut inget bevis för att långvarig och daglig använding av cannabis kan orsaka en psykos hos "friska" människor, men risken kan inte uteslutas helt. Det finns exempel på människor i Indien, som efter år av daglig användning började visa symtom liknande de vid en psykos dvs hallucinationer, vanföreställningar och inåtvändhet. Detta är endast beskrivningar av fall och är inte vetenskapligt bevisade.

Sammanfattningsvis är cannabis nästan alltid skadligt för människor med extra sårbarhet för att utveckla en psykos. 1993 gjordes en undersökning vid Akademiska Medicinska Centret i Amsterdam (AMC) bland 93 psykotiska patienter. Det visade sig att 61 % av patienterna som använde cannabis under 15 månader, mer än en gång om dagen, åter föll tillbaka till att vara psykotiska. Nästan varje brukare av cannabis som led av en psykos hade använt cannabis minst ett år innan första psykosen. (Källa: Universitetslärare Linszen o.a., Archives of General Psychiatry 1994).

Vidare forskning av brukare av cannabis med tendens för att utveckla en psykos visar att:

  • Återfall till en psykos händer oftare bland cannabisbrukare än icke-brukare.
  • Cannabis har negativt inflytande på psykosens förlopp.
  • Psykosens förlopp hos en cannabisbrukare blir snabbare, mer allvarligt samt mer långvarigt än hos en icke-brukare.
  • Brukare av cannabis med tendens för att bli psykotiska blir det vid en yngre ålder än de som inte brukar cannabis.
  • Medicin för psykotiska patienter är mindre effektivt om man använder cannabis. Samtidigt är biverkningar mindre besvärliga. Ofta är det en av orsakerna till varför man använder cannabis.
  • Psykotiska människor använder ofta cannabis för att det minskar psykosens symtom. Man använder det som en medicin mot rädslor, speciellt för social rädsla som t.ex. svårigheter med att prata offentligt. Patienter sade att det var lättare och att de mådde bättre när de hade använt cannabis. Varning: Användning av marijuana är olagligt!
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-hash-psychosis Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.