Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vilka effekter ger cannabis på ditt stämningsläge?

Sammanfattning: Den främsta effekten av att inta cannabis är att det känslomässiga läget som du befinner dig i intensifieras.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vilka effekter ger cannabis på ditt stämningsläge?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Nödcentrum för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 06 okt 2006.

Vilka effekter ger cannabis på ditt stämningsläge?

Svar:

De psykologiska effekterna av cannabis sker nästan direkt efter att man har rökt det (efter 2-10 minuter) och med den starkaste höjdpunkten efter 30-60 minuter. Efter 2-4 timmar har effekterna i stort sett försvunnit. Om man istället äter cannabis tar det omkring 1-2 timmar innan effekterna gör sig till känna och de kan vara 3-10 timmar. Den viktigaste effekten av cannabis är att det intensifierar en persons känslomässiga stämningsläge personen i fråga befinner sig i då cannabis intas, men effekterna kan variera mycket från person till person. Till exempel beror det på hur mycket cannabis man använder, ens personliga tillstånd (ens stämningsläge vid tidpunkten då drogen används, hur mottaglig man är för drogens effekter), hur man använder cannabis (röker eller äter) och användarens upplevelser.

Trots de stora individuella skillnaderna finns det också psykologiska effekter, vilka är typiska när man använder cannabis. Efter att man har använt cannabis, blir man hög eller "stoned" som man säger på engelska. En euforisk känsla dyker upp som sedan långsamt övergår till tillfredställande känslor av att man känner sig lugn och avkopplad. Man blir påverkad och ens tidsuppfattning förändras på så sätt att minuter känns som timmar. Färger, former och dofter blir intensivare och upplevs annorlunda. Andra typiska reaktioner är lusten att äta, speciellt söta saker ("food kick"), och en okontrollerad lust till att skratta ("laugh kick"). Verkliga hallucinationer, dvs att man ser och hör saker som faktiskt inte existerar, förekommer aldrig eller nästan aldrig efter man har använt cannabis. Dock kan andra negativa effekter förekomma. T.ex. kan förändringen av perceptionen orsaka ångest, panik och förvirring och de personer som redan innan de använder cannabis inte mår bra kan uppleva en försämring av det negativa stämningsläget.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-cannabis-mood Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.