Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Motivation till behandling

Sammanfattning: Ätstörda patienter har ofta låg motivation till behandling.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Motivation till behandling

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Fabio Piccini, läkare och Jungiansk psykoterapeut, chef för "Centrum för Ätstörningar" vid "Malatesta Novello" behandlingshem i Cesena. Privat praktik i Rimini och Chiavari.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 16 aug 2008.

Hur kan man bli motiverad att söka behandling?

Svar:

Ätstörningspatienter är bland de svåraste patienterna för en läkare. Medan majoriteten av människor med patologiska symptom uppsöker läkare med hopp om att bli av med symptomen och med stark motivation att förändras av terapin, så gör ätstörda patienter det med tvivelaktiga avsikter.

När ätstörningspatienter uppsöker läkare gör de inte det i första hand för att be om att bli befriade från sin besatthet över att kontrollera sin vikt och kroppsbild. Trots att detta är deras verkliga patologiska symptom så ber de oftast istället om hjälp att återfå kontrollen som de tycker sig ha förlorat.

Faktum är att när dessa människor ber om medicinsk rådgivning har de inte för avsikt att ge upp sin viktkontroll. De famlar i blindo och blir mycket upprörda av tanken på att ge upp det försvar som i åratal har skyddat dem från att känna sig svaga och otillräckliga.

Det är svårt att bemöta den här typen av önskemål och tolerera den låga motivationsnivå som patienter med ätstörningar visar för olika terapeutiska behandlingsförslag.

När majoriteten av dessa patienter beslutar sig för att träffa en läkare efter flera års sjukdom, vill de ha hjälp till förändring men är samtidigt oerhört rädda för just det. De är rädda att om de lämnar de symptom som blivit en livsstil för dem, så kommer de bli mer sårbara och oförmögna att bemöta andra människor utan att bli överväldigade.

Behandling är alltså möjlig och i de flesta fall lyckosam, men bara om patienterna inser hur mycket ångest som ligger bakom all effektivitet, besatthet och perfektionism som leder till den utmaning som de vanligtvis hittar på.

Ätstörningspatienter är som överlevande från ett skeppsbrott som håller sig uppe med en flytande vrakdel och som slutligen räddas av helikoptrar som kastar ner en lina och en livboj. De frågar sig om de ska lämna den träbit som hittills har hållit dem uppe för att hänga fast vid något mer osäkert.

Vad kommer hända om de släpper träbiten? Kommer de att drunkna medan de håller fast vid livbojen? Tänk om livbojen inte är nog för att hålla dem flytande? Och tänk om linan på livbojen går av när helikopterpersonalen försöker hissa upp dem? Och tänk om helikoptern kraschar och orsakar ännu större skada?

Varje gång vi försöker övertala en sådan här patient till behandling, försöker vi hålla dessa svårigheter i åtanke. Endast på det sättet kan vi förstå deras önskningar och deras rädsla.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

ed-treat-motives Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.