Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

SSRI - Antidepressiva läkemedel

Sammanfattning: SSRI-läkemedel var främst tänkt att användas mot depressioner men har visat sig ha flera andra positiva effekter.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

SSRI - Antidepressiva läkemedel

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2016-03-22.

Vad är SSRI-preparat? Hur kan jag bli hjälpt av SSRI-preparat? Vilka symptom och biverkningar ger SSRI-preparat?

Svar:

SSRI = Selektiv Serotoninåterupptagshämmare

Dessa mediciner utvecklades för farmakologisk behandling av depressioner. De visade sig hjälpa även vid andra psykiatriska störningar och beteendeproblem såsom tvångssyndrom, panikångestsyndrom, social fobi, självskärande, ätstörningar som bulimia nervosa, och problem med impulsivitet.

Några läkemedel i denna grupp: Fluoxetin, Fontex, Prozac, Citalopram, Cipramil, Paroxit, Seroxat, Sertralin, Zoloft, Fluvoxamin, Fevarin. De liknar även Anafranil.

De kan också användas i behandling av premenstruell dysforisk disorder och stressrelaterade problem.

SSRI-preparat fungerar så att de förhöjer tillgängligheten av neurotransmittorsubstansen serotonin i hjärnan. Serotonin är viktigt för välmående och gott humör. De kan få stopp på oroande eller återkommande (obsessiva och/eller tvångsmässiga) tankar och beteenden och de kan sänka ångestnivån.

Emellertid tar det minst en till två veckor innan patienten känner av medicinens positiva effekter.

SSRI mediciner har biverkningar, som kan göra att folk slutar använda dem. Då är det en fördel med psykoterapi, som kan hjälpa utan biverkningar. Men ibland är det nödvändigt att kombinra SSRI-mediciner med psykoterapi för att bota ett psykiskt problem. En biverkan med SSRI-mediciner är att många användare av SSRI-medicinver har svårt att få orgasm.

I en del fall kan klomipramin vara mer effektivt än SSRI-läkemedel, men klomipramin har mer biverkningar.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-ssri-indication Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.