Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kliniska diagnoser på OCD (tvångssyndrom) förbises ofta

Sammanfattning: Många patienter med OCD får inte rätt diagnos från början, vilket leder till att de tvingas leva med sjukdomen under många år innan de får rätt hjälp.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kliniska diagnoser på OCD (tvångssyndrom) förbises ofta

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 08 apr 2006.
Senaste ändring: 08 apr 2006.

Varför förbises ibland diagnosen tvångssyndrom (OCD)? Hur vanligt förekommande är OCD?

Svar:

Ny forskning visar att antalet personer som lider av tvångssyndrom (OCD) är mellan 1 till 3 procent av befolkningen. Trots att man numera har mer kunskap om sjukdomens symtom och förlopp, förbises och missas den ibland i kliniska sammanhang och patienterna får inte rätt behandling.

En amerikansk studie av Fireman m fl. (2001) granskade patienter i en stor organisation som tillhandahåller sjukvård. De undersökte en databas med poliklinikpatienter med mer än 1,7 miljoner människor (1995 till 1996) och fann en allmän förekomst på 0,084%. Fler kvinnor än män visades lida av OCD.

Läkare och självhjälpsgrupper vet att det är mycket svårt att övertyga en patient som lider av OCD att söka professionell hjälp eller att få dem att tala med en terapeut om sina problem. Den kliniska diagnosen förbises därför ofta eller missas helt. Ibland upptäcks sjukdomen av ren slump, när patienten uppvisar klara OCD-beteenden (exv. genom att duscha i flera timmar eller att använda extremt mycket toalettpapper).

Det kan ta mer än tio år för vissa patienter att få lämplig hjälp.

Mer information

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

anx-ocd-missed-diagnose Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.