Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Tvångssyndrom: Medicinsk behandling och psykoterapi

Sammanfattning: Kombinationen av läkemedel och kognitiv beteendeterapi är mest effektiv vid behandlingen av tvångssyndrom, mycket effektivare än enbart läkemedel.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Tvångssyndrom: Medicinsk behandling och psykoterapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Dr. Martin Winkler
Första version: 2006-02-17.
Senaste ändring: 2012-05-11.

Vilken behandling är effektiv för behandling av tvångssyndrom?
Är medicinering tillräckligt för behandling av tvångssyndrom?

Svar:

Såväl medicinering som psykoterapi kan vara effektivt för behandling av tvångssyndrom (tvångshandligar och tvångstankar). Det finns för- och nackdelar med båda.

De mediciner som visat sig effektiva är de som påverkar systemet som reglerar serotoninhalterna i våra hjärnor, och som annars används vid behandling av depression. Till denna typ av medicin hör SSRI-preparaten och den något äldre antidepressiva medicinen Klomipramin.

Kognitiv beteendeterapi med övningar där patienten utsätts för sitt tvång betraktas som fungerande i behandling av tvångssyndrom (patienten övas i att utsättas för sitt tvång i syfte att förhindra tvångsbeteendet).

Inom vården erbjuds idag vanligen en kombination av medicinering och psykoterapi. En liten klinisk studie i Spanien på 20 personer som led av tvångssyndrom, undersökte effekterna av denna typ av behandling. Patienterna fick psykoterapi (kognitiv beteendeterapi i 12-24 månader) och/eller behandlig av SSRI eller Klomipramin. För personerna som fick den kombinerade behandlingen inleddes psykoterapin efter två till tre träffar och fortsatte tills medicineringen avslutats.

Studien visade att det endast var denna typ av behandling som påverkade testresultaten. Av de tio patienter, som behandlades med enbart medicin, fick åtta återfall. Bland de patienter som fått en kombination av medicin och psykoterapi förekom bara ett återfall. Även tiden fram till återfallet (tills tvångssyndromet återupprepades), var klart längre för gruppen som fått en kombinerad behandling; 132 månader jämfört med 25 månader för gruppen som endast fick medicin.

Denna mindre studie styrker därför det faktum att de bästa resultaten i behandlingen av tvångssyndrom uppnås genom en kombination av medicin och psykoterapi.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-ocd-comb Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.