Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Fördelar och nackdelar med att söka information om psykologiska besvär via Internet

Sammanfattning: Många människor med psykologiska problem använder sig av Internet för att hitta information om sitt problem, samt om möjliga behandlingsmetoder.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Fördelar och nackdelar med att söka information om psykologiska besvär via Internet

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 04 sep 2003.
Senaste ändring: 23 aug 2008.

Vilka är för- och nackdelarna med att "söka terapi på nätet"?

Svar:

Många människor med psykologiska problem använder sig av Internet för att hitta information om sitt problem, samt om möjliga behandlingsmetoder. Anonymiteten är en viktig del i detta sökande efter information, och även efter andra människor med liknande problem att byta erfarenhet med.

I många fall leder sökandet av information via Internet till en ökad motivation att söka professionell hjälp, eller att ta kontakt med olika självhjälpsgrupper. Det leder även till någon form utav psykoutbildning-psykoutbildning om symtom, möjliga namn eller diagnoser på problemet, samt om förslag på olika behandlingsformer. Detta kan fungera som ett mycket värdefullt komplement till den information man får av en professionell kontakt, men det är inte ett bra substitut för en personlig konsultation!.

  • Via Internet kan man hitta all typ av information, men vanligtvis helt utan kvalitetskontroll.
  • Information via nätet beaktar inte den personliga situationen eller de unika resurserna och den unika miljön.
  • Kommunikation via Internet begränsas till ord. En personlig kontakt tar även hänsyn till andra informationskällor, till exempel kroppsspråk och röstläge.
  • Konsultation via nätet är inte ämnad för diagnos eller psykoterapeutisk behandling. Via Internet får man grundläggande information, samt kontakt med andra människor i samma situation. Det kan även fungera som motivation till att söka professionell hjälp. .

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

psy-internet-couns Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.