Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Psykoterapitekniker

Sammanfattning: Hur utförs psykoterapi? Finns det olika psykoterapitekniker?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Psykoterapitekniker

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 01 apr 2004.

Hur utförs psykoterapi? Finns det olika tekniker?

Svar:

De exakta tekniker som används varierar med terapeutens utbildning och patientens krav. Några av de vanligaste formerna av psykoterapi innebär: stödjande psykoterapi som koncentrerar sig på problemens natur, uppmuntran och råd i linje med den förståelse man får för patientens svårigheter; ledande rådgivning, där specifika strategier kan beaktas för att lösa problem; tolkande eller psykodynamisk psykoterapi, där det muntliga materialet som ges av patienten tolkas av terapeuten för att tydliggöra de ihållande problem som patienten möter, något som ofta befinner sig utanför patientens medvetande; samt kognitiv beteendeterapi, där patientens beteende och tankar analyseras i syfte att förändra dem och söka bättre sätt att hantera vanliga situationer.
Vissa psykoterapier utförs individuellt och andra i små grupper, som till exempel par i äktenskapsterapi och familjer i familjeterapi.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.