Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Depression, positiva aktiviteter och kognitiv beteendeterapi

Sammanfattning: Kognitiv beteendeterapi vid depression inkluderar dagboksskrivande och skattningar av hur bra man mår, för att förstå hur man kan må bättre.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Depression, positiva aktiviteter och kognitiv beteendeterapi

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler, läkare med sju års erfarenhet i psykiatri och psykoterapi
Första version: 16 mar 2004.
Senaste ändring: 13 nov 2006.

Varför fokuserar Kognitiv beteendeterapi på positiva aktiviteter vid depression?

Svar:

Gemensamt för de flesta deprimerade är inte bara att de känner sig ledsna och nedstämda, de känner sig dessutom energilösa och trötta. De flesta patienter med depressiva syndrom känner denna brist på energi speciellt på morgonen. Vilken uppgift som helst kan bli för arbetsam och kräva för mycket energi. Till exempel kan morgontidningen kännas för svår och stressande, detta delvis på grund av de minnes- och koncentrationssvårigheter som följer med depressionen.

Det kan tyckas vara en naturlig tanke att reducera aktivitetsnivån när man känner denna brist på energi. Kanske helt enkelt stanna kvar i sängen hela dagen? Konstigt nog så hjälper faktiskt inte det för att förnya eller ge helt ny energi om man har en depression. I stället ger denna minskning av vardagsaktiviteter och den sociala tillbakadragenheten allvarliga följdproblem för de flesta svårt deprimerade patienter och deras familjer.

Hur arbetar då en kognitiv beteendeterapeut för att komma till rätta med detta problem? Först av allt så får den deprimerade föra protokoll över dagliga aktiviteter. Hur ser en normal dag ut nu när du är deprimerad? Hur skiljer den sig åt från en normal dag innan depressionen bröt ut?

Ibland kombinerar man detta protokoll med en skattning av hur man mår under dagen. Det kan till exempel vara en skala från ett till sex. Sex innebär att man känner sig låg och deprimerad, allt känns hopplöst. Ett innebär att man mår bra och inte har några tecken på en depression.

Man förväntar sig alltså inte en hög aktivitetsgrad av en deprimerad patient i början av terapin. Här följer ett exempel på hur en "normal förmiddag" kan se ut när den kognitiva beteendeterapin precis har påbörjats:

  • 5.30 Skattnig: 6 Mår mycket, mycket dåligt. Kan inte sova, känner mig trött och helt utan energi. Vilken fruktansvärd dag jag har framför mig!
  • 6:30 Skattning: 5 Försökte att gå upp, bestämde mig för att stanna i sängen ett tag i stället. Lyssnar på radio.
  • 7:00 Skattning: 5 Borde gå upp och förbereda frukosten till min familj. Känner mig nedstämd och har ingen energi.
  • 7:30 Skattning: 3 Min son gör i ordning frukost till mig. Första gången en familjemedlem hjälper mig. Dålig aptit, men fick i mig kaffe och en kaka.
  • 8:30 Skattning: 5 Är ensam hemma, alla har gått. Känner mig ledsen och förtvivlad. Kommer jag någonsin att må bättre?
  • 10:00 Skattning: 4 Träffar min terapeut. Vi pratar om dagens aktiviteter . Kan jag inkludera något positivt att göra, något som får mig att känna mig bättre?
Ett exempel på hur en dagbok kan se ut. De flesta deprimerade patienter inkluderar inte positiva aktiviteter under en normal dag. De har mest negativa och tråkiga saker att skriva om.

Kognitiv beteendeterapi försöker alltså att fokusera på saker som är positiva för den som är deprimerad. Det här är en mycket enkel, men effektiv behandlingsmetod. Om man försöker att inkludera positiva aktiviteter i sin vardag, har man en större chans att må lite bättre. Erfarenheten säger att om man inte planerar eller schemalägger dessa aktiviteter, gör man dem heller inte. Terapeuten hjälper till med förslag på aktiviteter som kan tänkas vara positiva. Patienten får sedan i "hemläxa" att utföra en eller flera av dem. det kan till exempel handla om att gå ut med hunden minst tre förmiddagar i veckan, eller att ringa en vän som man tycker mycket om.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-cbt-activation Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.