Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Definition av alkoholberoende: När är man beroende av alkohol?

Sammanfattning: Det finns etablerade villkor som definierar alkoholberoende.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Definition av alkoholberoende: När är man beroende av alkohol?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Nödcentrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna.
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2016-09-26.

När är man beroende av alkohol? När är man en alkoholmissbrukare?

Svar:

För att kunna avgöra om någon är beroende av alkohol eller inte behöver personen i fråga uppfylla vissa villkor, vilka har bestämts av bl.a. Världshälsoorganisationen (WHO).

Nedan följer omständigheter som beskriver alkoholberoende (man behöver inte uppfylla alla):

  • Tolerans (man behöver mer alkohol för att känna samma effekt).
  • Psykiskt beroende (längtar efter alkohol, mer eller mindre).
  • Upphävande symtom (alla slags fysiska reaktioner som man kan få efter det att man har slutat dricka).
  • Man använder alkohol för att minska upphävande symtom.
  • Misslyckade försök att kontrollera användningen av alkohol.
  • Spenderar en stor del av tiden till att använda alkohol eller för att återhämta sig från användningen av den.
  • Destruktiva effekter p.g.a. användning av alkohol, både för personen själv och för hans/hennes omgivning (problem på jobbet eller i skolan, konflikter med människor som berörs av beroendet, avsätter mindre tid för fritidsaktiviteter, sjukdomar).
  • Använder alkohol oftare och i högre doser än planerat.
  • Fortsätter att använda alkohol fast man vet att det är skadligt för en.

När klienter kommer till ett behandlingscenter är den första saken man gör att ta reda på hur allvarligt beroendet är. EuropASI (Addiction Severity Index) är ett test som många institutioner använder sig av för att bestämma graden av alkolohmissbruket och vika de andra problemen är. Man kan också hitta fler tester på Internet.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-when Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.