Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Alkohol - abstinenssymptom

Sammanfattning: Vilka är abstinenssymptomen vid alkoholberoende?

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Alkohol - abstinenssymptom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2004-02-17.
Senaste ändring: 2016-08-31.

Vilka symptom kan en alkoholist få, när hen slutar dricka alkohol?

Svar:

Abstinenssymptomen vid alkoholberoende kan visa sig både psykiskt och fysiskt.

En vanlig uppfattning är att abstinenssymptom bara uppkommer om missbruket varat i flera år, men i själva verket beror abstinenssymptomen i hög grad på individuella faktorer (disposition).

Det är inte heller så att abstinenssymptomen uppkommer först när alkoholen helt har gått ur kroppen. I många fall kommer symptomen tidigare (i extrema fall redan vid 2 promille) hos alkoholmissbrukare som har utvecklat hög tolerans.

Exempel på kroppsliga abstinenssymptom:

 • Darrningar (Tremor)
 • Starka svettningar (Hyperhidrosis)
 • Ökad puls (Tachykardi)
 • Blodtrycksförändringar (oftast förhöjt blodtryck)
 • Kramper

De psykiska symptomen kan variera i hög grad mellan individer. I svåra fall kan abstinensen leda till delirium tremens, som är ett allvarligt tillstånd och klassificeras som alkoholbetingat psykotiskt syndrom.

Typiska psykiska symptom:

 • Koncentrationsstörningar, störningar i verklighetsuppfattning
 • Nervositet, inre oro
 • Starkt sug efter alkohol (craving) och svårigheter att rikta tankarna till annat än alkohol
 • Irritation, lättretlighet
 • Depressiv sinnesstämning eller starka svängningar i humöret
 • Sömnproblem
 • Kroppslig oro, rastlöshet
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alc-detox-sympt Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.