Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur kan man hjälpa en alkoholist?

Sammanfattning: Att hjälpa en alkoholist kan vara svårt och det är vanligt att man "ramlar" i olika fallgropar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur kan man hjälpa en alkoholist?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2011-02-22.

Hur kan man hjälpa en alkoholist?

Svar:

När man vill hjälpa någon som missbrukar alkohol, bör man alltid ställa sig frågan vad denna hjälp kommer att ha för inverkan på den alkoholiserades dryckesbeteende. Kommer din hjälp att underlätta för personen att fortsätta dricka eller kommer hjälpen att göra det svårare för personen att dricka? Många alkoholister ser hur de misslyckas på olika sätt i vardagen med t ex: hem och familj, arbete, avtalade tider etc. Hjälp från andra handlar ofta om att de "ställer upp" och hittar lösningar på problemen. Man uträttar t ex olika ärenden åt den alkoholiserade. På kort sikt kan detta hjälpa en människa med alkoholproblem, men på längre sikt har denna sorts hjälp istället en negativ inverkan. När andra hela tiden löser den alkoholiserades problem, får personen svårt att inse konsekvenserna av sitt missbruk och fortsätter istället dricka. Det är bättre för den alkoholiserade om de problem som uppstår istället (för att lösas av andra) får gå fel. Först då kan personen inse konsekvenserna av sitt missbruk och börja ta eget ansvar över situationen. Så, städa inte bort tomma flaskor, köp inte hem sprit och städa inte upp den oreda som personen ställt till med. Det är självklart bra att "hålla ett öga" på personen om han/hon är svårt alkoholiserad. Var tydlig med att du alltid finns där för att tala med personen om dennes problem och möjliga lösningar till dem. I dessa samtal kan du försöka motivera den alkoholiserade till att förändra sin situation. Några viktiga saker du bör tänka på då är:

  • Få den alkoholiserade att känna sig positivt inställd till sig själv. Många alkoholiserade människor har mycket negativa tankar om sig själva och ser sig som värdelösa. Klandra inte personen,utan ge honom/henne uppmuntran och beröm för det som gått bra.
  • Försök att samtala om fördelarna med spriten. Det tar ofta bort spänningarna i samtalet. När man samtalar om fördelarna med alkohol ges det också plats för att samtala om nackdelarna.
  • Försök eliminera de fördomar som finns om behandling: t ex att alla som genomgår behandling måste läggas in på sjukhus, att terapi bara handlar om att prata eller att andra kommer att döma personen.
  • Hjälp den alkoholiserade att se sin situation från andra perspektiv. Exempel som du kan använda är: du kommer att få bättre ekonomi om du slutar dricka, du kommer att få bättre kontakt med din familj, du kommer att få en bättre hälsa, större möjligheter till att få arbete etc.
  • Undersök om personen vill ha hjälp eller inte och vad som behövs för att övertyga honom/henne till att söka behandling.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-help Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.