Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Är alkoholism ärftligt?

Sammanfattning: Barn till alkoholiserade föräldrar löper en större risk än andra barn att själva utveckla alkoholism.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Är alkoholism ärftligt?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis center för mental hälsa, GoesNederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 10 okt 2008.

Är alkoholism ärftligt?

Svar:

Risken att barn till alkoholberoende föräldrar utvecklar en alkoholism är högre jämfört med barn till icke-alkoholberoende föräldrar. Detta har att göra med tre saker:

Ärftlighet : undersökningar har visat på ett samband mellan alkoholism och arv. Hos pojkar är sambandet högre än hos flickor. Man vet inte hur mycket större risken för att utveckla alkoholism är, men barn till alkoholiserade föräldrar bör ha i åtanke att de har lättare än andra att få alkoholproblem. Vissa studier visar på en ökad risk på ca 50%. Man vet också att vissa personlighetstyper lättare utvecklar alkoholism än andra. Människor som är ångestfyllda, ofta söker spänning i livet eller är antisociala fastnar lättare i missbruk än andra. Mer.

Miljöpåverkan : när man som barn växer upp i en miljö där människor dricker mycket alkohol, kan man påverkas av detta på olika sätt. Man kan ha svårt att känna lycka, eftersom man får mindre uppmärksamhet eller känna sig osäker och hotad av den alkoholiserade förälderns oförutsägbara beteende. En olycklig barndom kan bidra till att man utvecklar alkoholism senare i livet.

Vanor : Om föräldrarna dricker mycket, kan man bli van vid att alltid ha alkohol omkring sig och överta de negativa missbruksvanorna utan att ens själv lägga märke till det.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-inherited Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.