Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Är det vanligt att människor med alkoholproblem även har psykologiska/psykiatriska problem?

Sammanfattning: En omfattande amerikansk/nederländsk undersökning visar att människor med alkoholproblem har psykiatriska problem i dubbelt så stor omfattning som människor utan alkoholproblem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Är det vanligt att människor med alkoholproblem även har psykologiska/psykiatriska problem?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Psychologist in charge, tutor, Emergis center for mental health care, Goes, the Netherlands.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 12 feb 2009.

Är det vanligt att människor med alkoholproblem även har psykologiska/psykiatriska problem?

Svar:

En omfattande amerikansk/nederländsk undersökning visar på att människor med alkoholproblem har psykiatriska störningar i dubbelt så hög utsträckning i jämförelse med människor utan alkoholproblem. Människor med alkoproblem är överrepresenterade vad det gäller schizofreni, affektiv störning eller ångeststörning. Mer än 40 % av undersökta alkoholister hade en eller flera personlighetsstörningar. Omvänt kan man se att av gruppen med psykiatriska störningar, uppges 28% vara alkoholberoende. Frågan är då vad som kommer först, alkoholberoendet eller de psykologiska problemen? Därom tvista de lärde och det finns olika åsikter och förklaringar till detta.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-problems Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.