Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Positiva och negativa effekter av att dricka alkohol, Hur påverkas vi av alkohol

Sammanfattning: Alkohol kan ha effekter som människor betraktar antingen som positiva eller negativa.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Positiva och negativa effekter av att dricka alkohol, Hur påverkas vi av alkohol

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Nödcentrum för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Jacob PalmeUniversity professor, Stockholm University, Sweden.
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2017-07-25.

Vilka är de positiva och negativa effekterna av att använda alkohol? Hur påverkas vi av alkohol?

Svar:

Nedan listas de positiva och negativa effekterna av alkohol.

Positiva:

När det gäller måttlig användning, upplever en del människor att alkohol har positiva effekter. Man upplever sig som livligare och mera avstressad. Man kan lättare prata och känner sig piggare.

Enligt vissa forskare skyddar måttlig alkoholanvändning mot kardiovaskulära sjukdomar. Detta gäller vid maximalt två till tre glas vin eller öl per dag för män och ett till två glas per dag för kvinnor. Högre dos har istället skadlig effekt.

Vissa människor hävdar också att alkohol har positiva sociala effekter. Vissa hävdar att alkoholhaltiga drycker hjälper människor att umgås med varandra. Men de som inte själva dricker alkohol får tvärtom ovilja att umgås med personer som druckit alkohol, man tycker att de är dumma och motbjudande.

Negativa:

Överdriven användning av alkohol ökar risken för ett flertal sjukdomar: Olika leversjukdomar, levercirrhos, sömnstörningar, sexuella problem, infektion i matstrupe, infektion i mage, infektion i bukspottkörtel, tidig demens - alltifrån minnesreduktion till ett allvarligt Korsakoff-syndrom; cancer i munnen, halsen, struphuvudet, inälvor och bröst; för högt blodtryck och hjärtproblem. Alkohol är också skadligt under graviditeten. Alkohol förorsakar dessutom stora risker i trafiken.

Alkohol spelar en viktig roll när det gäller aggression. 40% av alla incidenter då aggression är involverat på något sätt inträffar under alkoholpåverkan. Polisen ägnar 22% av sin tid åt fall som involverar alkohol. Våld på gatan och i hemmet händer ofta under alkoholpåverkan.

Alkohol får även stora konsekvenser på arbetet. 13% av alla sjukskrivna anställda har alkoholproblem. Anställda med alkoholproblem är minst 10% mindre effektiva på arbetet än deras kollegor.

Alkohol kan göra människor ansvarslösa; till exempel att bli gravid under omständigheter då man inte kan ta hand om ett barn.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-goodbad Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.