Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Alkohol och hjärnan: Wernicke-Korsakoff syndrom

Sammanfattning: Wernicke är det första steget i Korsakoffs syndrom. Om sjukdomen är i denna fas går den att bota.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Alkohol och hjärnan: Wernicke-Korsakoff syndrom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Nödcentrum för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2012-10-18.

Vilka effekter har alkohol på hjärnan? Vad är Wernicke-Korsakoffs syndrom och vad kan man göra för någon som har denna sjukdom?

Svar:

Wernicke är det preliminära steget i Korsakoffs syndrom; i denna fas kan sjukdomen botas genom att leva sunt och genom att sluta med sitt alkoholmissbruk innan det förvandlas till det allvarligare slaget av Korsakoffs syndrom.

Korsakoff är en bestående hjärnskada förorsakad av kroniskt alkoholmissbruk. Särskilt kronisk alkoholmissbruk och brist på vitamin B leder till Korsakoffs syndrom. Hur man vårdar en Korsakoffs patient beror på patientens tillstånd. De flesta Korsakoff-patienter har en historik av 20 till 30 års allvarligt alkoholmissbruk. Man beräknar att 1% av alla alkoholister får Korsakoffs syndrom. Människor omkring alkoholisten tänker ofta att syndromet uppkommer plötsligt, men oftast har patienten gått igenom en process som inneburit minnesstörningar och försummelse.

Sjukdomen har en så kallad akut fas när patienten är mycket sjuk och förvirrad. Han eller hon kan inte minnas saker, inte heller från tiden före missbruket. Vissa patienter börjar skapa alla slags historier för att fylla ut luckorna i sitt minne. Problemet med Korsakoff-patienter är att de inte erkänner att de är sjuka. Om patienten inte dricker längre, får tillräcklig vård och det finns tillgång till olika aktiviteter, kan patienten stanna hemma. Men om patienten fortsätter att dricka, måste han eller hon läggas in på sjukhus.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-wernkors Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.