Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Alkoholism: Att bli alkoholist; Att bli alkoholberoende

Sammanfattning: Att utveckla alkoholism tar ofta flera år. Att vara alkoholberoende har många baksidor.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Alkoholism: Att bli alkoholist; Att bli alkoholberoende

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Nödcentrum för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 06 okt 2006.

Hur blir någon alkoholist/beroende av alkohol? Hur utvecklas alkoholism?

Svar:

Man blir inte omedelbart beroende av alkohol. Det tar ofta flera år och vanligtvis börjar det med att man dricker för att uppnå alkoholens effekter.

Att dricka för alkoholens effekter.

Man dricker alkohol för effektens skull. Den som dricker vill ändra sin sinnesstämning för att bli av med spänning, ångest eller för att få mer uppskattning. Många människor dricker då och då för att förändra sin sinnesstämning, men en blivande alkoholist strävar efter en mer intensiv stämningsförändring. Han/hon vill uppleva en riktig förändring, och må bra igen. När han/hon gör detta flera gånger, är problemet inte löst och han/hon löper risken att hans/hennes kropp blir beroende av alkohol.

Att bli beroende av alkohol, eller att utveckla tolerans.

Kroppen blir tillvand till alkohol. Det kallas att utveckla tolerans. Vid en viss tidpunkt känner inte längre den alkoholberoende effekten och han/hon behöver då mer och mer alkohol. Annars uppnår man inte den förändrade sinnesstämningen.

Att få minnesluckor

När man dricker och blir berusad regelbundet, får man till slut minnesluckor. En minneslucka eller "blackout" innebär att man glömmer delar av den tid man varit berusad. Följande dag kommer man t ex inte ihåg vad man har sagt eller hur man har kommit hem. Detta är skrämmande i början, men senare blir alkoholmissbrukaren likgiltig. Det innebär risk för att personen blir blind för nackdelarna med sitt alkoholmissbruk.

Utvecklingen av problem relaterade till användningen av alkohol

Problem uppstår på grund av kraftigt alkoholdrickande. Dessa kan vara fysiska problem, eller att man förlorar sociala kontakter, problem på jobbet eller i skolan eller ekonomiska problem. Frågan; ”dricker jag därför att jag har problem, eller har jag problem därför att jag dricker?”, blir aktuell. Man dricker för att man använder en felaktig problemlösningsmetod. Mer info.

Att få abstinenssymptom

Med tiden blir kroppen så van vid alkohol att den får abstinenssymtom om den inte får en viss dos. Man kan börja darra, svettas, sova dåligt och känna sig rastlös.

Att förlora kontroll

Om man fortsätter att dricka blir det svårare och svårare för varje gång att dricka mindre. Man bestämmer sig att minska alkoholmängden samt för att sluta efter några drinkar, men man klarar inte av att hålla sig till det.

Drickandet upprätthåller sig själv

Man fastnar i fyra olika destruktiva mönster:

  1. Farmakologiskt: Abstinenssymptomen dämpas med alkohol. Symtomen försvinner tillfälligt, men kommer tillbaka ännu starkare. Exempelvis kan man dricka för att bli av med känslor av rastlöshet.
  2. Mentalt: Användning av alkohol leder till känslor av skuld och skam. Lösningen söker man i att dricka mer alkohol, vilket bara ökar känslorna av skam och skuld.
  3. Socialt: På grund av drickandet hamnar användaren i bråk och blir isolerad från människor omkring sig. Han/hon kan förlora sin partner och sitt jobb. Ensamhet, konflikter och problem blir anledning till att börja dricka igen.
  4. Fysiskt: Användning av alkohol orsakar hjärnskada. Detta kan leda till att man har svårare för att motstå impulsen av att dricka.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-how Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.