Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur länge borde jag sluta dricka för att bli av med mitt beroende?

Sammanfattning: Det finns ingen bestämd tid, men ju längre du väntar, desto mindre problem får du med att vara utan alkohol.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur länge borde jag sluta dricka för att bli av med mitt beroende?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Ansvarig psykolog, tutor, Nödcentrum för mental hälsovård, Goes, Nederländerna.
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2016-09-27.

Hur länge borde jag sluta dricka för att bli av med mitt beroende?

Svar:

Det finns ingen bestämd tid för att bli av med ett alkoholmissbruk, men ju längre man avhåller sig från att dricka alkohol, desto bättre chans har man att bli av med det för gott.

När man nyligen har slutat dricka är det vanligt att man ofta tänker på alkohol, men dessa tankar kommer att försvinna så småningom. Det är svårt att säga hur lång tid detta tar. Det hjälper om man har kontroll över sitt övriga liv. Att inte vara beroende av alkohol betyder bland annat att man inte längre letar efter de effekter alkoholen ger. Människor som dricker mycket blir vana vid alkohol. De behöver hela tiden mer för att känna effekterna. Att sluta dricka bryter det mönstret, men om man börjar dricka igen får man snabbt tillbaka den vanan. Vidare kan människor som har druckit mycket och under en lång tid lida av svårigheter att kontrollera sig själva. Detta kan innebära att de inte kan hålla sig till den överenskommelse de har med sig själva om att endast dricka ett begränsat antal drinkar. Den första drinken sätter igång en kedjereaktion, vilket kanske gör att personen dricker mer och mer. Om man lider av brist på kontroll kan man inte dricka måttligt längre. Ett villkor för att man ska kunna börja dricka alkohol igen är att man inte längre behöver de effekter som alkoholen ger samt att man inte har brist på kontroll. Man dricker endast för smakens skull och kan sluta efter 2 till 3 drinkar. Så man måste fråga sig själv om det är värt att börja dricka igen.

I många fall kan det vara så att man vill börja dricka igen efter en alkoholfri period. Det kan finnas flera orsaker till detta: t.ex. stress eller att man inte ser alkohol som ett hot längre.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-off Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.