Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Fysiska effekter av alkohol; Alkoholförgiftning

Sammanfattning: Successiv beskrivning av effekterna vid stigande mängd alkohol i blodet.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Fysiska effekter av alkohol; Alkoholförgiftning

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker. Leg; psykolog och lärare vid Emergis center för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2011-02-19.

Vilka är de omedelbara fysiska effekterna vid alkoholförtäring? Vilka är effekterna av alkoholförgiftning?

Svar:

Alkohol omvandlas i kroppen till acetaldehyd. Detta är en substans som (bland andra) orsakar sk "baksmälla". Dessa kemiska omvandlingar sker i levern.

Vidare, sker följande förändringar vi alkoholförtäring (Alkoholnivå i promille, 1/1000):

Alkohol
nivå
Hos
kvinnor
Hos
män
Effekt
0-0.5 Vid 1 glas Vid två glas Blodkärlen under huden vidgas, vilket ger upphov till att en känsla av värme sprids i kroppen. Smak, lukt, syn och förmågan att känna smärta reduceras.
0.5-1.5 1-5 glas 2-7 glas Förändringar i sinnesstämning och beteende. Överskattning (av egen förmåga mm). Minnesförmågan, förmågan att bedöma situationer och reaktionsförmågan försämras. Muskelkoordination och uppfattningasförmågan försämras.
1.5-3 5-9 glas 7-14 glas Samtliga ovannämnda effekter förstärks. Beteendet blir överdrivet känslosamt. Förmågan till självkritik försvinner. Ansiktet blir rött och svullet samt att ögonpupillerna vidgas. Illamående och kräkningar vanliga.
3-4 9-13 glas 14-19 glas Känseln bedövas. Ett tillstånd i total förvirring uppstår. Synintryck och hörselintryck uppfattas nästan inte alls.
4 Risken för att bli medvetslös är mycket hög. Detta är ett livshotande tillstånd. Individen kan falla in i ett tillstånd av koma och plötsligt dö av hjärtattack eller andningsstillestånd.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-alcohol-physical Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.