Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vilken behandling finns för missbrukare?

Sammanfattning: Det grundläggande i behandlingen av missbrukare.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vilken behandling finns för missbrukare?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker Leg. psykolog och lärare vid Emergis center för mental hälsa, GoesNederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 04 feb 2009.

Vilken behandling finns för missbrukare?

Svar:

Det finns många olikheter mellan människor med missbruksproblem, vilket gör det omöjligt att ge dig ett generellt svar. Vad som dock brukar ingå i behandlingen av missbrukare är: en intervju, vid behandlingens start. Vid denna intervju utreder terapeuten vilka problem som finns och om det är frågan om missbruksproblem. Denna intervju tar vanligen en timme. Ibland krävs dock fler intervjuer för att terapeuten ska kunna göra sig en tydlig bild av klienten och problematiken. Kompeletterande utredningar kan vara nödvändigt efter genomförande av den första intervjun; detta görs vanligen via frågeformulär. Exempel på frågeformulär är "EuropASI", vilket bestämmer hur svår missbruksproblematiken är. Utifrån terapeutens bedömning - i samråd med klienten och dennes önskemål görs sedan en behandlingsplan. Behandlingsplanen består av: grundläggande information om klienten, behandlingens målsättning och på vilket sätt man kan uppnå dessa mål.

Vanligtvis är det första steget inom behandlingen avgiftning samt behandling av abstinensbesvär. Detta kan göras på klinik eller i hemmiljö, beroende på omständigheterna runt klienten. Under denna fas görs också en bedömning om det behövs medicin för att hjälpa klienten vid avgiftning och avvänjning. Behandlingen kan ha fler målsättingar; en kan vara att minska användningen av substansen för att skona kroppen från skador. Det vanligaste behandlingsmålet är dock total avvänjning. Missbrukaren har den största och viktigaste rollen i behandlingen. Om han/hon inte accepterar behandlingsplanen, kommer den inte att påbörjas.

I dagsläget, hävdar vissa experter, att den mest fördelakiga behandlingen av tunga missbrukare innebär att hjälpa dem hantera sitt missbruk, istället för en behandling med total avvänjning som målsättning.

Efter detta kan man arbeta vidare med andra mål inom behandlingen; exempelvis förebygga återfall samt förbättra klientens psykiska och sociala tillstånd. Detta kan göras på behandlingshem (klinisk verksamhet) eller i hemmiljö, då klienten får behandling under dagarna eller vissa dagar i veckan. Hur man väljer att genomföra behandlingen beror på klientens grundproblematik.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.