Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Att sluta missbruka heroin är svårt, starka abstinenssymptom

Sammanfattning: Det är svårt att sluta missbruka heroin, svåra abstinenssymptom i 7-10 dagar. Metadon kan användas som hjälpmedel.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Att sluta missbruka heroin är svårt, starka abstinenssymptom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Psykolog och lärare, Emergis centrum för mental hälsa, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 16 dec 2009.

Kan man sluta missbruka heroin? Vilka är abstinenssymptomen? Hur kan man hantera dem?

Svar:

Det är svårt för heroinmissbrukare att sluta. Om man slutar direkt, utan läkemedel, får man svåra fysiska abstinenssymptom i 7-10 dagar. Man kan få hjälp av läkare, genom att använda metadon i doser som successivt minskas. Det vanligaste är dock att f.d. heroinmissbrukare får en underhållsdos av metadon. metadon är en artificiell opiat, som främst skiljer sig från heroin i att den verkar mycket längre (24 timmar). Fördelen är att kroppen inte kräver nya doser så ofta. Denna regelbundenhet kan förbättra livssituationen fysiskt, mentalt och socialt. Andra fördelar är att Metadon är rent och kan tas som tabletter. Om man tar heroin samtidigt med metadon, så blockerar metadonet helt eller delvis effekten av heroin.

Riskerna med Metadon är desamma som med heroin: Det är en starkt lugnande drog som är svårt att sluta helt med. Den långa verkanstiden (24 timmar eller mer) ökar risken för överdos. Det mentala beroendet är den största svårigheten. De bakomliggande livsproblemn finns kvar, och det är svårt att börja ett nytt liv. Och begäret efter heroin finns där och kan orsaka ett återfall.

Andra läkemedel liknande metadon är subutex och suboxone. Även de blockerar helt eller delvis effekten av heroin. Subuxone innehåller en tillsats som gör blockeringen av heroin effektivare.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-heroin-stop Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.