Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Metoder för behandling av heroinmissbruk

Sammanfattning: Beskrivning av olika metoder för behandling av personer som är fast i heroinmissbruk.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Metoder för behandling av heroinmissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker; Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 16 dec 2009.

Hur kan man behandla heroinmissbrukare?

Svar:

Det finns många metoder när det gäller behandling av heroinmissbruk. En person som missbrukat under lång tid (pågående missbruk under minst ett år) måste oftast använda Metadon under en längre tid för att klara av att hantera de symtom som uppstår vid avtändningen. Genom att använda denna substans, kan patienterna uppnå ett ganska stabilt tillstånd och därmed klara av att påbörja arbetet med rehabiliteringen. En del patienter kommer dock inte att klara av att hålla sig borta från heroinet under en längre tid. Det är då bättre att fokusera på de ökade fysiska riskerna och risken för dödsfall.

Psykosocial behandling är viktiga delar i den totala behandlingsplanen. Kognitiv terapi, beteendeterapi, psykodynamisk terapi, gruppterapi och familjeterapi är terapiformer som kan vara effektiva i behandling av heroinmissbruk. Val av behandling ska göras utifrån: patientens uttryckta behov, vilka problem som ska lösas, om patienten har andra psykologiska problem och resultaten utifrån tidigare eventuella behandlingar.

En patient med milda avtändningssymtom, kan ibland hantera dessa problem hemma. Behandling av symtom som uppstår vid avtändning av heroin, är vanligen först inriktad på att befria patienten från kritiska symtom samt att motivera patienten till att delta i långtids-behandlingen för heroinmissbrukare. Metadon eller Clondine kan ordineras för tillfälligt bruk mot symtom vid avtänding. Användning av annan narkotika kan störa eller komplicera avvänjningen av heroinmissbruket.

Om behandlingen lyckas beror på olika saker:

  • Mängd och typ av drog som används.
  • Sjukdomens svårighetsgrad och dess konsekvenser.
  • Eventuella fysiska och psykiska sjukdomar i kombination med missbruksproblematiken.
  • Patientens karaktär.
  • Patientens motivation!!!
  • Den sociala omgivningen (vänner, bekanta, kollegor, familj, etc.)

Det finns andra mediciner som liknar Metadon, t.ex. Subutex och Subuxone. Alla dessa läkemedel har effekten att dels minska abstinenssymptomen från heroin, dels blockera effekten av heroin. Denna blockering av heroin är extra effektiv i Subuxone, som innehåller en kombination med en opiatblockerande substans.

Abstinessymptomen vid plötsligt avbrytande av metadon kan vara svårare och vara längre än för heroin.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-heroin-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.