Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Risker med heroin?

Sammanfattning: Att bruka heroin medför en rad risker, några finns på denna lista.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Risker med heroin?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker. Wendy Moelker, Psychologist in charge, tutor, Emergis center for mental health care, Goes, the Netherlands.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 04 feb 2009.

Vilka risker finns med att missbruka heroin?

Svar:

Bortsett från det psykiska beroendet innebär heroinmissbruk en mängd risker. Nedan följer några av dessa risker:

  • Överdos - ofta med dödlig utgång på grund av att andningen stannar av. En överdos kan orsakas av att en allt för stor mängd heroin injiceras på en gång. Detta kan bero på att man efter en period utan heroin injicerar lika stor mängd som då man använt heroin regelbundet. En överdos kan också orsakas av att heroinet är ovanligt rent / inte utblandat och koncentrationen och styrkan i heroinet är då högre än missbrukaren väntat sig.
  • Inflammationer och infektioner orsakade av oaktsam injektion.
  • Misslyckande med att upptäcka sjukdomar eftersom heroinet bedövar smärta.
  • Rubbningar i menstruationscykeln som kan leda till helt utebliven mestruation.
  • Utvecklingsstörningar hos nyfödda pga moderns missbruk av heroin.
  • Om heroin blandas med annan narkotika kan effekterna bli dödliga och missbrukaren kan komma att avlida.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-heroin-risks Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.