Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad är ett rehabiliteringscenter och hur kan man få hjälp där?

Sammanfattning: Rehabiliteringscenter underlättar för missbrukare att sluta missbruka.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad är ett rehabiliteringscenter och hur kan man få hjälp där?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker; Leg. psykolog och lärare vid Emergis center för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 17 apr 2004.

Hur kan rehabiliteringscenter hjälpa missbrukare?

Svar:

Rehabiliteringscenter är ofta en del av ett större center för psykisk behandling. De erbjuder stöd och hjälp till de patienter som har problem med att bryta missbruket i hemmiljön.

Missbrukare kanske inte har tillräckligt med motivation att sluta missbruka i den vana hemmiljön eller kanske inte får tillräckligt med stöd från människorna i sin omgivning. Behandling på kliniker erbjuder en miljö fri från alkohol och droger och där kan också terapi genomföras (enskilt eller i grupp).

Varje klinik har sin egen behandlingsmetod, men generellt utgår man mycket ifrån missbrukaren och dennes behov. Den behandling som ges och de nya vanor som missbrukaren lärt sig skall han/hon sedan ta med sig hem. Det är dock inte alltid nödvändigt att behandlas på ett rehabiliteringscenter för sitt missbruk.

Rehabiliteringscenter erbjuder också kort-tids behandling. Personen fortsätter då att bo hemma, men följer med i terapin som ges vid kliniken under den största delen av veckan. En annan möjlighet är att patienten fortsätter att bo hemma och får behandling t ex en gång i veckan.

Behandlingstiden beror på personens behov och kan variera mellan några månader och flera år.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-rehab Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.