Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Hur används KBT: Kognitiv beteendeterapi för att behandla spelmissbruk och andra missbruk?

Sammanfattning: Grundprincipen för KBT, Kognitiv beteendeterapi , är att se sambanden mellan tankar, känslor och beteenden.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Hur används KBT: Kognitiv beteendeterapi för att behandla spelmissbruk och andra missbruk?

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker; Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 06 okt 2006.

Hur används KBT i behandlingen av spelmissbruk och andra missbruk?

Svar:

Grundprincipen för denna terapi är att se sambanden mellan tankar, känslor och beteenden. Man gör en analys av olika ageranden och hjälper spelmissbrukaren att se att det är han/hon som kontrollerar sitt beteende. Insikten om detta, gör det enklare att bryta riskbeteenden. Att t ex låta bli att bära mycket pengar i börsen eller att inte befinna sig i närheten av spelhallar. Man analyserar också klientens tankemönster. I spelsituationen är det ofta så att olika tankar eller händelser frambringar begäret att spela. Fem faktorer har betydelse när det gäller spel:

  • situationer: som frambringar spelande (ensamhet, känsla av obehag, uttråkning, bråk)
  • tankar: som man har då man spelar (om jag spelar nu kommer jag antagligen att vinna, när jag spelar mår jag bättre).
  • känslor: bestämmer vanligen nivån av spelbegäret.
  • beteende: spelande.
  • konsekvenser: av spelandet (bråk, förlust av pengar, skuldkänslor, skamkänslor).

Genom att gå igenom och beskriva dessa fem punkter, kan man få mer insikt i sina beteendemönster och på så sätt också förändra dem. Genom att förändra sina tankemönster kan man också förändra sina känslor. Ofta förstår man inte sitt beteende och sina känslor. När man analyserar situationer, beteenden, tankar, känslor och ser dess samband är det lättare att förstå och förändra beteendet. Man kan då också lära sig alternativa beteenden.

Det finns många böcker om KBT. På engelska kallas den ovan beskrivna metoden för "Rational Emotive Recovery" med acronymet "RET".

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-gambling-ret Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.