Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling av spelmissbruk

Sammanfattning: Det bästa är om man kan stoppa sitt spelmissbruk själv, men det kan vara svårt och man kan behöva hjälp i form av behandling.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av spelmissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker; Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna. Wendy Moelker
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 04 feb 2009.

Vad finns det för behandling av spelmissbruk (patologiskt spelberoende)? Hur kan spelmissbruk behandlas?

Svar:

När någon har missbruksproblem är det givetvis bäst om han/hon tar sig ur missbruket själv. Men detta kräver självdiciplin och motivation från spelaren. Om den missbrukande individen inte klarar detta själv, finns flera möjligheter till att få hjälp och behandling. Individens motivation är av stor betydelse för om behandlingen ska lyckas eller inte. Till att börja med finns själv-hjälps-grupper som drivs av Anonyma Spelare (AS). De arbetar ungefär på samma sätt som Anonyma Alkoholister (AA). Den grundläggande tanken inom dessa grupper är att om du har ett missbruksproblem kommer du alltid att ha missbruksproblem - även om du aldrig mer dricker alkohol eller spelar. Det enda du kan göra är att sluta spela, eftersom du aldrig kommer att kunna hantera spelandet på ett sunt sätt.

Behandling och hjälp för sitt missbruk kan man få inom öppenvården, på psykiatrisk klinik eller behandlingshem som är specialiserade inom missbruksvård. I en behandling av missbrukare söker man, i dialog med patienten, efter olika lösningar till dennes problem. Att se över och planera återbetalning av eventuella skulder kan också vara en del av terapin.

Behandlingen av spelmissbrukare är huvudsakligen fokuserad på att få individerna att sluta spela. Till att börja med inriktar sig behandlingen på att utreda vilka problem som finns; en lista över olika skulder görs samt en plan för hur skulderna ska betalas av. Man gör upp om vem det är som ska kontrollera pengarna, relationsproblem utreds och eventuella underliggande problem undersöks. Ibland kan ett spelmissbruk uppstå i samband med att en nära anhörig dör (upplevelse av försummelse eller känslan av underlägsenhet, kan också vara orsaker till varför ett missbruk uppstår). Ibland leder ett upphört spelande till allvarliga psykiska och fysiska problem. Det är önskvärt att partners och föräldrar är med under behandlingstiden. Människorna i missbrukarens närhet har ofta betydelsefulla roller i behandlingen. De kan kontrollera hushållets pengar, kontrollera att skulder återbetalas etc. Behandlingen varar i ca 6 månader.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-gambling-treathow Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.