Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Behandling av sexmissbruk

Sammanfattning: Lista över vad som bör ingå i behandling av sexmissbruk.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling av sexmissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, Leg. psykolog och lärare vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna.
Första version: 2004-03-20.
Senaste ändring: 2012-10-06.

Vad bör behandling av sexmissbruk innehålla?

Svar:

Behandling av sexmissbruk bör innehålla:

  • Bearbetning av trauman / smärta från upplevelser i det förflutna
  • Kontakt med andra
  • Möjlighet till att uttrycka alla sina känslor
  • Omprogrammering av dysfunktionella budskap som man fått från ursprungsfamiljen
  • Hantering av smärta
  • Kärlek och stöd
  • Träna på nya sätt (strategier) att hantera ångest på

Vid svåra problem med överdriven sexlust och sexuella övergrepp använder man ibland läkemedel som dämpar sexlusten, s.k. kemisk kastrering. Vanligt läkemdel för detta är Buserelincetat. Genom en lagom dos kan man uppnå en normal sexdrift men hämma en alltför stark sexdrift.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-sex-treat Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.