Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Behandling och mediciner mot alkoholmissbruk och narkotikamissbruk

Sammanfattning: Olika terapeutiska metoder vid alkoholmissbruk och narkotikamissbruk, inklusive mediciner för att underlätta avvänjningen.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Behandling och mediciner mot alkoholmissbruk och narkotikamissbruk

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog vid Emergis centrum för mental hälsa, Goes, Nederländerna.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 12 feb 2009.

Vilka behandlingsmetoder och mediciner finns det mot alkoholmissbruk och narkotikamissbruk?

Svar:

Det finns olika slag av terapier som kan hjälpa vid behandling av alkohol och drogberoende. Kognitiv beteende-terapi är terapi som syftar till att ändra de tankar, känslor och beteenden som leder till återfall, eller annat icke önskvärt beteende. Terapeuten försöker, tillsammans med patienten, att träna in speciella beteenden som förhindrar återfall, t.ex. hur man skall tacka nej när man blir bjuden på alkohol eller droger. Patienten måste också lära sig att hantera sitt intensiva behov av att återuppta missbruket.

Terapin lär också patienten att hantera livets problem utan missbruk. Andra former av terapi är psykodynamisk terapi, gruppterapi, familjeterapi och själv-hjälp-grupper. Alla erfarna och välutbildade terapeuter kan genomföra dessa terapier, men de utförs ofta i kliniker som är specialiserade på missbruk. Dessa använder ofta en kombination av olika metoder, t.ex. börjar man med klinisk avgiftning och stöd för fysiska avvänjningsproblem, därefter ger man terapi för att hantera de återstående problemen.

Eftersom missbrukare ofta använder droger för att undertrycka obehagliga känslor, är ett mål för terapin att lära patienterna att acceptera obehagliga känslor och hantera dem på konstruktiva sätt.

Mediciner vid alkoholmissbruk

Lugnande medel

Många lugnande mediciner är vanebildande. Sådana mediciner är inte lämpliga vid missbruk, då de innebär risk för att bara byta ett missbruk mot et annat. De kan användas kortare perioder för patienter inlagda på sjukhus. Icke beroendeframkallande lugnande medel som kan användas vid behandling av alkoholmissbruk är hyrixoizin (Atarax), buspiron (Buspar), alimenmazin (Theralen) och proemtazin (Lergigan).

Sömnsvårigheter

Propiomazin (Propavan) kan användas för sömnproblem vid avvänjning. Mer information.

SSRI mediciner

Depression är vanligt hos alkoholister och vid avvänjning. SSRI-mediciner kan då vara till hjälp. Mer information

Andra mediciner

Naltrexone tar bort effekten hos många beroendeframkallande droger, inklusive vissa av alkoholens effekter.
Antabus (disulfiram) ger obehagliga symptom om den tas samtidigt med alkohol.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.