Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Kognitiv terapi i behandling av missbruksproblem

Sammanfattning: Beskrivning av kognitiv terapi som används vid missbruksproblem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Kognitiv terapi i behandling av missbruksproblem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker. Wendy Moelker, Psychologist in charge, tutor, Emergis center for mental health care, Goes, the Netherlands.
Första version: 20 mar 2004.
Senaste ändring: 12 feb 2009.

Hur används kognitiv terapi för att behandla missbruk?

Svar:

Kognitiv terapi styrs alltid av en terapeut som är specialiserad på denna metod. Terapin kan genoföras antingen i grupp eller enskilt med terapeuten. Sessionen tar ca 45 min - 60 min.

Kognitiv terapi utgår ifrån att människor har vissa tankemönster som påverkar deras agerande och hur man upplever olika erfarenheter i livet. Tillsammans med terapeuten klargör man hur de tankemönster som är relaterade till missbruket ser ut. Dessa tankar bidrar ofta till att man stannar kvar i beroendet och innebär svårigheter med att ta sig ur beroendet. Typiskt med dessa tankar är att man tror att de är sanna eller en rädsla för att tankarna är ska vara sanna eller ska komma att bli verkliga. Exempel på dessa tankar är:

  • Mitt missbruk är starkare än mig och jag har ingen kontroll över det.
  • Människor i min omgivning tycker att jag är misslyckad eftersom jag missbrukar.
  • Jag är helt enkelt en svag människa.

Sammanfattningsvis arbetar man i kognitiv terapi med att vända dessa tankemönster till att bli mer positiva och konstruktiva genom sk provokativa övningar. Exempel på mer positiva och användbara tankar är:

  • Jag har lätt för att prata med andra människor och jag har oftast en positiv inställning till det mesta, så jag kan med lätthet skaffa mig nya vänner. Jag behöver bara ge mig själv lite tid.
  • Jag arbetar med mitt missbruk och jag försöker ta tag i mitt liv, så jag är definitivt inte misslyckad.
Dessa nya tankemönster formas inte på en dag och det kan ta lite tid för personen att acceptera de nya tankarna.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

add-general-cognitive Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.