Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Läkemedel som påverkar effekten av klomipramin (anafranil)

Sammanfattning: Hur klomipramin kan påverkas av andra läkemedel.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Läkemedel som påverkar effekten av klomipramin (anafranil)

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 22 aug 2003.
Senaste ändring: 30 aug 2007.

Vilka läkemedel kan påverka effekten av klomipramin (anafranil)?

Svar:

  • Patienter bör inte ta klomipramin om de har tagit en monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), exempelvis isocarboxazid (marplan), phenelzin (nardil) eller tranylcypromin (parnate) inom de senaste 14 dagarna.
  • Klomipramin kan förhöja effekten av andra läkemedel och droger som orsakar trötthet, exempelvis andra antidepressiva läkemedel, alkohol, antihistaminer, lugnande medel (används mot sömnstörningar), smärtstillande läkemedel, ångestläkemedel och muskelavslappnande läkemedel. Patienter bör prata med sin läkare om alla läkemedel de tar, och bör inte ta något annat receptbelagt eller receptfritt läkemedel utan att först rådfråga sin läkare.
  • Andra läkemedel än de som listats här kan också påverka klomipramin. Därför måste patienter först informera sin läkare eller apotekare, innan de tar något receptbelagt eller receptfritt läkemedel, inklusive naturläkemedel.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-clom-coun Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.