Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Clomipramin - Dosering

Sammanfattning: Klomipramin skall tas i den dos läkaren föreskrivit. Ta inte dubbel dos nästa gång, om du glömt ta klomipramin.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Clomipramin - Dosering

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 22 aug 2003.
Senaste ändring: 12 nov 2006.

Hur bör jag ta Klomipramin (Anafranil)? Vad händer om jag hoppar över en dos? Vad händer om jag överdoserar?

Svar:

  • Ta clomipramin exakt som din läkare föreskrivit. Om du inte förstår anvisningarna, be din apotekare, sjuksköterka eller läkare förklara dem för dig.
  • Ta varje dos tillsammans med ett fullt glas vatten.
  • Klomipramin kan tas flera gånger om dagen, eller i en daglig dos (vanligtvis innan man går i säng). Följ din läkares anvisningar.
  • Grapefrukt och grapefruktjuice kan påverka klomipramin, vilket kan få farliga konsekvenser. Diskutera konsumtionen av grapefrukt och grapefruktjuice med din läkare. Öka och minska inte mängden grapefruktprodukter i din kost, utan att först rådfråga din läkare.
  • Det kan ta 4 veckor eller mer innan du börjar känna dig bättre, men sluta inte ta klomipramin utan att först rådfråga din läkare.
  • Förvara klomipramin i rumstemperatur och undvik fuktighet och värme.
  • Om du glömt att ta en dos ska du ta den missade dosen så fort du kan. Om det är tid för nästa dos, hoppa över den bortglömda dosen och ta nästa. Ta aldrig dubbel dos av detta läkemedel, om inte din läkare anvisat något annat.
  • Överdosering av klomipramin kan leda till epileptiska anfall, förvirring, yrsel, rastlöshet, hallucinationer och lågt blodtryck (yrsel, trötthet och svimningar). Om du överdoserar uppsök sjukvård omedelbart.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-clom-dos Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.