Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Vad Klomipramin (Anafranil) inte bör kombineras med

Sammanfattning: Vad klomipramin inte bör kombineras med.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Vad Klomipramin (Anafranil) inte bör kombineras med

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 22 aug 2003.
Senaste ändring: 14 nov 2006.

Vad bör jag diskutera med min läkare innan jag tar Klomipramin (Anafranil, Clomipramin)?

Svar:

 • Man bör inte ta klomipramin om man har tagit monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), såsom isocarboxazid (Marplan), fenelzin (Nardil) eller tranylcypromin (Parnate) under de senaste 14 dagarna.
 • Innan man tar klomipramin bör man meddela sin läkare, om man har;
  • en leversjukdom,
  • en njursjukdom,
  • astma,
  • sköldkörtelsjukdomar,
  • diabetes,
  • mag- eller tarmproblem,
  • högt blodtryck eller hjärtsjukdom,
  • haft en hjärtinfarkt under de senaste 6 veckorna,
  • prostataförstorning eller svårigheter att urinera,
  • grönstarr, eller
  • epileptiska anfall.
  Om man lider av något av det som listats ovan bör man inte ta klomipramin. Eventuellt kan man ändra dosen eller, i vissa specialfall, övervakas under hela behandlingen.
 • Klomipramin tillhör FDA´s havandeskapkategori C. Detta innebär att man inte vet säkert om clomipramin kan skada fostret. Man bör inte ta detta läkemedel utan att först samtala med sin läkare om graviditeten.
 • Klomipramin passerar genom bröstmjölken och kan påverka ett ammande barn. Patienter som ammar bör inte ta detta läkemedel utan att först rådfråga sin läkare.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-clom-contr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.