Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Clomipramin - biverkningar

Sammanfattning: Clomipramin kan orsaka trötthet, sexuella problem, muntorrhet, torra ögon, förstoppning, svettningar, huvudvärk, viktförlust och andra biverkningar.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Clomipramin - biverkningar

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, lektor i psykiatri, the University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, studerande inom ämnet psykiatri, University Hospital of Ioannina, Grekland.
Första version: 22 aug 2003.
Senaste ändring: 13 jun 2006.

Vad kan man få för biverkningar av clomipramin (Anafranil)?

Svar:

Om du märker av några av följande allvarliga biverkningar, sluta omedelbart ta clomipramin och kontakta din läkare omgående eller uppsök akut sjukvård:

 • en allergisk reaktion (andningssvårigheter; att halsen sluter sig; uppsvullna läppar, ansikte, eller tunga; eller utslag);
 • epileptiskt anfall;
 • snabb eller ojämn hjärtrytm;
 • en hjärtinfarkt;
 • högt blodtryck (suddigt seende, stark huvudvärk);
 • svårighet att urinera; eller
 • feber med ökande svettningar, stela muskler eller svår muskelsvaghet.

Andra mindre allvarliga biverkningar är vanligt förekommande. Fortsätt att ta clomipramin men rådfråga din läkare, om du upplever;

 • orgasmproblem; Mer information.
 • trötthet eller yrsel;
 • muntorrhet och torra ögon;
 • förstoppning;
 • milda skakningar;
 • svettningar;
 • mild rastlöshet, svaghet eller huvudvärk;
 • tjutande öron;
 • illamående; eller
 • viktmiskning eller aptitlöshet.

Andra biverkningar än de som nämnts här, kan också uppstå. Rådfråga din läkare om du märker av någon förändring som verkar konstig, eller som är speciellt jobbig.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-clom-side Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.