Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

SSRI-mediciner (Prozac, Fontex, Paxil, Cipramil, etc.) och orgasmproblem

Sammanfattning: Vid behandling med SSRI-preparat är en vanlig biverkning orgasmproblem. Ibland rekommenderar t o m läkare SSRI-preparat till män som får för tidig utlösning.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

SSRI-mediciner (Prozac, Fontex, Paxil, Cipramil, etc.) och orgasmproblem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Martin Winkler
Första version: 2003-08-19.
Senaste ändring: 2012-10-06.

Kan SSRI-preparat (Prozac, Sertralin, Paxil osv) orsaka problem med orgasm och fördröjd ejakulation?

Svar:

Vid behandlinga med SSRI-preparat(Arketis, Cilomed, Cilopram, Cipralex, Cipramil, Citalomed, Citalopram, Citalopriva, Citalostad, Citapram, Citawie, Citohlan, Deoxatine, Desital, Entact, Fevarin, Fluoxetine, Fluvosol, Fluvosol, Fluvoxamine, Fontex, Isoxatine, Paraxodil, Parocetan, Paroxetabs, Paroximed, Paroxistad, Paroxoetin, Parxiflex, Paxil, Prosac, Seroxat, Sertralin, Sertralin, Sertranat, Sertranat, Sertraparma, Sertrasen, Sertraxea, Talocit, Tifisertral, Titroxatine, Ziral, Ziral, Zoloft) kan en vanlig biverkning vara fördröjd eller utebliven ejukulation. Ibland rekommenderar t o m läkare SSRI-preparat till män som får för tidig utlösning eller andra sexuella problem (även för kvinnor). Men för många män som tar medicinen mot depression kan den orsaka svåra sexuella problem. Även kvinnor kan få orgasmproblem av SSRI-mediciner. Det är mycket viktigt att läkare ( eller psykologer) informerar om denna biverkning. Om man får problem är det inte svårt att byta till någon annan slags antidepressiv medicin. Andra medel, som kan ersätta SSRI-preparat och inte påverka sexlivet lika mycket, är Valdoxan(=Agomelatin), bupropion (Wellbutrin, Zyban), venlafaxine (Effexor) eller duloxetine (Yentreve, Cymbalta). Varning dock för att venlaxafine (Effexor) kan ge svåra abstinenssymptom i flera månader när man slutar använda dem. Man kan också få kompletterande preparat som motverkar eller i varje fall minskar de sexuella biverkningarna. I många fall går dock problemen över efter ett tags användande. Mer info på engelska.

Anmärkning: För män med för tidig sädesavgång används SSRI-preparat för att fördröja utlösningen.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bio-ssri-ejaculate Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.