Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Orsaker till kvinnors orgasmproblem

Sammanfattning: Det finns många olika möjliga orsaker till kvinnors orgasmproblem.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Orsaker till kvinnors orgasmproblem

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Wendy Moelker, psykolog och medicinisk expert i Web4Health.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2013-02-11.

Vad är orsakerna till orgasmproblem hos kvinnan?

Svar:

Det finns många olika möjliga orsaker för att inte uppnå orgasm. De kan delas in i fysiska, psykologiska och sociala orsaker:

Fysiska orsaker:

 • Skador på centrala nervsystemet, ryggmärgen och perifera never, t.ex. till följd av olyckshändelse, tumörer eller multiple sclerosis.
 • Läkemedel.
 • Hormonella anomalier.
 • Kirurgisk operation.
 • Otillräcklig inlärning: För lite övning genom onani.
 • Trötthet.
 • Depression.
 • Bristande kunskaper om den egna kroppen.

Psykologiska orsaker:

 • Oförmåga att koncentera sig och ta emot kroppsliga upplevelser.
 • Bristande koncentration på sig själv under kärleksakten.
 • Önskan att till varje pris uppnå orgasm.
 • Se på sig själv från ett avstånd och bli distraherad av detta.
 • Bli distraherad av stress, speciella tankar, etc.
 • Negativa minnen.
Sociala orsaker:
 • Inte få den typ av stimulering som behövs för att uppnå orgasm.
 • Otillräcklig säkerhet, trygghet, respekt, kommunikation, etc. Mera.
 • Erfarenhet av smärtsamma händelser på det sexuella området.
 • Alltför stark fokusering på partnern.
Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

sex-orgasm-cause-f Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.