Annonser från Google:
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Google Adsense ad
Slut på annonser.

Efexor (venlafaxine) biverkningar och utsättningssymtom

Sammanfattning: Efexor kan ha många biverkningar och utsättningssymptom, de vanligaste finns listade här.

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Efexor (venlafaxine) biverkningar och utsättningssymtom

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Författare: Jacob Palme, professor
Första version: 11 jan 2007.
Senaste ändring: 07 jan 2010.

Vanligt biverkningar av
Efexor (venlafaxine) är:

 • Huvudvärk,
 • Kraftlöshet,
 • aptitlöshet,
 • viktpåverkan (viktminskning eller ökning),
 • buksmärtor,
 • svettning,
 • yrsel,
 • sömnstörningar,
 • mardrömmar,
 • slöhet,
 • darrningar,
 • förvirring,
 • myrkrypningar,
 • stelhet i kroppen,
 • ångest,
 • nervositet,
 • halsbränna,
 • illamående,
 • kräkningar,
 • förstoppning,
 • muntorrhet,
 • hudutslag,
 • blåmärken,
 • gäspningar,
 • ökad kolesterolhalt i blodet,
 • minskad sexlust eller andra sexuella funktionsstörningar,
 • svårigheter att kissa,
 • förhöjt blodtryck,
 • blodtrycksfall när man reser sig hastigt,
 • snabb hjärtrytm,
 • blodvallningar,
 • svårighet att läsa finstilt text,
 • förstorade pupiller,
 • synstörningar.

Om du har använt Efexor och tvärt slutar med det kan du få kortvariga och långvariga utsättningssymtom:

 • Yrsel,
 • känselrubbningar t.ex. myrkrypningar,
 • sömnstörningar,
 • mardrömmar,
 • ångest,
 • huvudvärk,
 • svettningar,
 • illamående,
 • känslosamhet,
 • led- och muskelvärk.

Utsättningxsymtomen kan vara från en vecka till två månader. Man brukar rekommendera att man gravids minskar dosen istället för att stoppa tvärt. Om man har stoppat tvärt, och får svåra symptom, kan man ev. återgå till full dos och sedan minska dosen gradvis.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Google-förmedlad annons
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.