Annonser (ej från Google:)
Övriga annonser:
Jag har hjälpt många
par att bli lyckliga tillsammans igen.
Leg. psykolog
Leg. psykoterapeut
Gunborg Palme. Plats: Nära Karlaplan, Stockholm, eller via telefon.


Annons: Leg. Psykoterapeut Leg. Psykolog Gunborg Palme, Medicinsk chef för Web4health
Jag hjälper dig med behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression, familjerådgivning m.m. Jag använder behandlingsmetoder som Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Akuttider finns. Stockholm nära Karlaplan.
Slut på annons.
Annons ej från Google:

Depression hos ungdomar, tonårsdepressioner

Sammanfattning: Ungdomsåren ses allmänt som en tid av känslomässig omvälvning då depression ofta förekommer, men faktum är att majoriteten av tonåringarna är lyckliga och depression som sjukdom är ganska ovanlig i denna åldersgrupp. Vad som dock är oroande är ökningen av självmordsbeteende

Web4Health logo
psychologist Gratis medicinsk rådgivning om psykiska problem

Depression hos ungdomar, tonårsdepressioner

Intelligenta svar på frågor i naturligt språk inom området psykologi och psykiatri. Skriv en kort fråga  Local help Info


Vill du söka med en medicinsk fråga som inte handlar om psykiska problem? Gå hit!
Go the top of the page Sidans början Forum iconDiskutera detta Forum iconFå råd av en expert Printer Skriv ut
Fråga: 
Författare: Petros Skapinakis, MD, MPH, PhD, föreläsare i psykiatri vid University of Ioannina Medical School, Grekland. Eva Gerasi, forskarstuderande vid psykiatriavdelningen, Universitetssjukhuset i Ioannina, Grekland.
Första version: 2004-03-16.
Senaste ändring: 2012-10-29.

Är det möjligt för ungdomar att lida av depression? Berätta mera om tonårsdepressioner.

Svar:

Ungdomsåren ses allmänt som en tid av känslomässig omvälvning då depression ofta förekommer, men faktum är att majoriteten av tonåringarna är lyckliga och depression som sjukdom är ganska ovanlig i denna åldersgrupp. Detta trots de stora förändringar som man genomgår under tonåren i form av fysisk och sexuell mognad och även att man försöker hitta sin identitet.

Vad som dock är oroande är ökningen av självmordsbeteende, särskilt bland pojkar i denna grupp och bland den något äldre gruppen av unga vuxna, till skillnad från den allmänna minskningen i alla andra åldersgrupper.

Det måste understrykas att depression som börjar i denna ålder troligen blir svår och återkommande och det är därför viktigt att den upptäcks och behandlas effektivt. Symptomen skiljer sig inte i kvalitet från dem vid vuxendepression, även om irritabilitet och socialt tillbakadragande kan vara framträdande samt att bråk i familjen är vanligt.

Intelligent frågebesvarande på svenska. Ställ en enkel fråga:
Local help Info
Annons som inte förmedlats av Google.
Slut på annons
Varning: Dokumenten på denna webbsajt visas enbart för information. Materialet är inte på något sätt avsett att ersätta professionell medicinsk undersökning och behandling av kvalificerad psykiater eller psykoterapeut. Materialet på denna webbsajt kan inte och skall inte användas som underlag för beslut om diagnos eller behandling. Om du hittar något som inte stämmer, skriv till info@web4health.info.
Go to top of page Till sidans början
Web4Health på andra språk: Engelska Finska Tyska Grekiska Italienska Polska Ryska

bipolar-adol-depr Copyright 2003-2017 Web4Health
Copyright 2003-2017 Web4Health.
Web4Health nominerades till finalen i Stockholm Challenge Award 2008.
Annonser (ej från Google):
medicinsk chef för Web4health
Kognitiv, gestalt-, insiktsterapi. Behandling av oro, ångest, övervikt, ätstörningar, kriser, fobier, utmattningsdepression m.m.
Stockholm nära Karlaplan.
Akuttider finns.